DELA Vastgoed versus coöperatie DELA

DELA Vastgoed versus coöperatie DELA

‘DELA Vastgoed en coöperatie DELA, hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar?’ Dit is een vraag die ons regelmatig wordt gesteld. Zijn we nu één of opereren we toch apart van elkaar? Het antwoord is als volgt: ‘DELA Vastgoed opereert zelfstandig, maar onderhoudt nauwe contacten met coöperatie DELA’.

Dat we zelfstandig opereren, wil niet zeggen dat er geen lijntjes meer lopen richting coöperatie DELA. Sterker nog, daar is het allemaal begonnen. Met de oprichting in 1937 zette coöperatie DELA zich in voor een betaalbare uitvaart voor de minder bedeelden in de regio Eindhoven. DELA staat immers voor ‘draagt elkanders lasten.’ De gedachte dat een volwaardige uitvaart voor iedereen beschikbaar moet zijn, levert coöperatie DELA een gezonde aanwas van nieuwe leden op. Deze leden betaalden een premie waarmee zij zich verzekerden van een volwaardige uitvaart. Om haar aangegane verplichtingen na te komen belegde DELA deze premies op een verantwoorde wijze in winkelvastgoed.

Met een groeiend aantal leden en daarmee ook een groeiend vermogen, werd het voor DELA Vastgoed tijd om meer op eigen benen te staan. Naast een eigen kantoor aan de rand van het centrum was DELA Vastgoed voornemens om in 2008 ook een eerste stap te zetten om de vastgoedportefeuille open te stellen voor derde aandeelhouders. De financiële crisis destijds, zorgde er echter voor dat er een pas op de plaats is gemaakt. In plaats daarvan hebben we ons gericht op optimalisatie van de portefeuille en zijn we gaan diversifiëren door ook woningen aan te kopen. Op die beslissing is later terug gekomen. Na een grondige heroverweging van strategie en beleid is besloten om de focus weer volledig op winkels te richten. In 2016 is de woningportefeuille zelfs volledig overgedragen aan Amvest, waarvan coöperatie DELA aandeelhouder is. Bovendien is coöperatie DELA ook 100% aandeelhouder in DELA Vastgoed en ziet de Raad van Commissarissen toe op het functioneren van DELA Vastgoed.

2016 was voor DELA Vastgoed ook het jaar om de organisatiestructuur aan te passen, als antwoord op de uitdagingen die de retailmarkt biedt. De organisatie kent nu drie pijlers: investments, operations en finance & control. Waar investments verantwoordelijk is voor de aan- en verkopen van onze portefeuille en omvangrijke herontwikkelingstrajecten is operations verantwoordelijk voor de exploitatie van onze portefeuille en het realiseren van een gezond exploitatieresultaat door intensief contact met onze huurders en het goed onderhouden en optimaliseren van de panden in de portefeuille.

Momenteel heeft de winkelportefeuille een omvang van circa € 1,1 miljard en bestaat - in waarde - voor 60% uit solitaire panden en 40% uit winkelcentra met 451 bovengelegen woningen. Voor de komende jaren ligt de focus op verdere optimalisatie van de portefeuille. Dat houdt in dat DELA Vastgoed de portefeuille “toekomst vaster” wil maken door verkoop van “non core” objecten en verwerving van “core” objecten. Grosso modo zal de omvang van de portefeuille dezelfde omvang houden.