Nieuwsbericht

DELA Vastgoed ontvangt wederom de ISAE 3402 Type II verklaring

DELA Vastgoed is wederom in het bezit van de ISAE 3402 Type II verklaring over het jaar 2015. In deze verklaring heeft een onafhankelijke accountant een uitspraak gedaan over de opzet en het bestaan van interne beheersingsmaatregelen en over de effectieve werking van deze maatregelen. Deze toetsing heeft plaatsgevonden over het volledige boekjaar 2015.

Een ISAE 3402 verklaring wordt toegepast om zekerheid te verkrijgen over de kwaliteit van de interne beheersing van de bedrijfsprocessen. Een ISAE 3402 audit voorziet, na positieve beoordeling van de situatie, in een verklaring dat zekerheid kan worden verschaft over het correct functioneren van de uitbestede bedrijfsprocessen en dat ten behoeve van de inrichting en werking afdoende risicobeheersingsmaatregelen zijn genomen om incorrecte werking te detecteren en de daarmee gepaard gaande risico’s te mitigeren.

To top

Eerdere berichten


To top