Nieuwsbericht

DELA Vastgoed presenteert haar plannen voor winkelcentrum Heksenwiel aan omwonenden

Tijdens een druk bezochte avond heeft DELA Vastgoed haar plannen voor de vernieuwing en herontwikkeling van het winkelcentrum Heksenwiel gepresenteerd aan de omwonenden.

In samenwerking met de winkeliers en de gemeente wil DELA Vastgoed de leegstand in het winkelcentrum aanpakken. De omwonenden toonden zich positief over de plannen en de acties die worden opgepakt.

Er waren ook kritische geluiden van omwonenden, over de leegstand en huren en in een open dialoog werden diverse suggesties gedaan voor de aanpak hiervan; zoals het mogelijk maken van huurcontracten op maat voor nieuwe ondernemers. Er werden ook wensen en behoeften geuit over het onderhoud en ervaren overlast in de openbare ruimte om het winkelcentrum.

DELA Vastgoed is blij met de betrokkenheid van de omwonenden. Dennis Kuiten, assetmanager bij DELA Vastgoed, gaf aan dat DELA Vastgoed in samenwerking met alle betrokkenen voortvarend aan de slag gaat met de plannen en de suggesties die zijn gedaan door ondernemers en omwonenden. Ook volgt er een gesprek met de gemeente om aandacht te vragen voor de overlast in en het onderhoud van de openbare ruimte om het winkelcentrum.

Suggesties vanuit omwonenden en ondernemers blijven welkom via info@delavastgoed.nl.

To top

Eerdere berichten


To top