Nieuwsbericht

DELA Vastgoed presteert over 2017 beter dan de benchmark

DELA Vastgoed heeft 2017 positief afgesloten. De belangrijkste doelstellingen zijn behaald. De begroting is gerealiseerd mede doordat de leegstand (5,8%) lager is uitgekomen. Het fondsrendement bedraagt over 2017 6,7%. Dit is opgebouwd uit 5,7% direct rendement, -1,6% verkoopresultaat en 2,6% indirect rendement. DELA Vastgoed heeft het met haar “standing investments” 0,8% beter gedaan dan de benchmark. Met “all investments” zat DELA vastgoed over 2017 op de benchmark.

Met de verkoop van de Solit portefeuille (ruim € 200 mln.) is 2017 een jaar van transformatie. Een jaar waarin de eerder ingezette “de-risk” strategie versneld is uitgevoerd. Inmiddels voldoet 80% van de portefeuille van DELA Vastgoed aan het portefeuillebeleid dat zich richt op non-food winkels in de 27 betere winkelsteden in Nederland en food-anchored wijkwinkelcentra. We hebben een goede stap voorwaarts gezet op het vlak van duurzaamheid door de GRESB score met 60% te verbeteren.

De “core” retail portefeuille had ultimo 2017 een waarde van circa € 1 mrd. Voor verdere groei van het belegd vermogen is DELA vastgoed aangewezen op investeringen van derden. Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd om te bezien op welke wijze daar verder inhoud aan kan worden gegeven.

DELA Vastgoed is een 100% dochter van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. en heeft 25 medewerkers in dienst.

To top

Eerdere berichten


To top