Nieuwsbericht

DELA Vastgoed verkoopt portefeuille aan Lone Star Funds

DELA Vastgoed en Lone Star hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van een vastgoedportefeuille bestaande uit 73 solitaire winkels, 4 winkelcentra, ruim 15.000 m² kantoorruimte, 2 parkeergarages en 90 woningen. DELA Vastgoed geeft met deze verkoop invulling aan haar strategie om zich verder te richten op haar kernportefeuille.

Het gaat in deze transactie om een aanzienlijke portefeuille. De 73 solitaire winkels zijn gelegen door het hele land. De winkelcentra liggen in Goes, Helmond, Eindhoven en Amsterdam. De totale oppervlakte van deze portefeuille bedraagt circa 90.000 m² bvo. De 90 woningen liggen voornamelijk boven de solitaire winkels. Verder bestaat de portefeuille uit 15.500 m² bvo kantoorruimte in Amsterdam. De twee parkeergarages, met ruim 1.100 parkeerplaatsen zijn gelegen in Amsterdam en Eindhoven. Het transport van de portefeuille heeft plaatsgevonden op 1 september jl.

DELA Vastgoed werd geadviseerd door JLL, Houthoff Buruma en PWC. BNP Paribas Real Estate, De Brauw Blackstone Westbroek en Loyens Loeff voorzagen Lone Star van commercieel, juridisch en fiscaal advies.

De aankoop biedt Lone Star Funds de kans een omvangrijke winkelportefeuille in Nederland op te bouwen waar zij waarde aan wil gaan toevoegen door actief asset management en asset rotatie. Propertize zal de portefeuille namens Lone Star beheren.

DELA Vastgoed geeft met deze transactie invulling aan haar strategie om meer focus aan te brengen en zich volledig te richten op haar kernportefeuille, te weten op solitaire winkels in een aantal geselecteerde winkelsteden van Nederland en wijkwinkelcentra met een dominante ‘food’ component. Frank Hendriksen, directievoorzitter van DELA Vastgoed: “Deze verkoop past naadloos in onze strategie die vanaf 2014 is ingezet. Na een periode van actieve verkoop staat onze kernportefeuille nu in het teken van groei en optimalisatie, door toekomstige aankopen en verbetering van objecten en portefeuilles.”

To top

Eerdere berichten


To top