Nieuwsbericht

Nieuwe layout en uitbreiding voor Winkelcentrum Kerkelanden Hilversum

DELA Vastgoed ziet volop kansen voor boodschappencentra

Het in 1972 door Johan Matser ontwikkelde winkelcentrum Kerkelanden gaat een nieuwe levensfase in. Bijzonder is dat vrijwel geen winkel op dezelfde locatie gevestigd blijft. Bovendien vindt de hele operatie plaats zonder het winkelcentrum te sluiten.

Winkelcentrum Kerkelanden is gelegen in de gelijknamige westelijke uitbreidingswijk van de gemeente Hilversum, uit de jaren 70. Jessika Verhoeven, Manager Winkels bij DELA Vastgoed: ‘DELA Vastgoed is al vanaf het begin eigenaar van het winkelcentrum, dat overigens haar eerste renovatie in 1989 kreeg. Naast Kerkelanden hebben wij nog vijftien soortgelijke boodschappencentra in portefeuille. Deze centra worden door en twee winkelcentrumspecialisten beheerd op de aspecten dagelijks beheer en positionering/marketing en communicatie. Dit in samenwerking met verschillende externe beheerders. Voor het dagelijks beheer en de marketing van Kerkelanden is dat WPM.’

In hoeverre speelt een upgrading of herontwikkeling als bij Kerkelanden in de rest van de winkelportefeuille van DELA Vastgoed?

Jessika Verhoeven: ‘Kerkelanden is een duidelijk voorbeeld van een centrum dat heel hard een upgrading nodig had. Maar voor nog een stuk of vijf á zes centra in onze portefeuille zijn we nu ook met planvorming bezig. Wat het anders maakt, is dat in Kerkelanden vanuit de markt een vraag was naar extra meters, die we ook nog konden plaatsen. Dat is bij veel andere centra niet meer aan de orde en heb je het over sec een technische operatie, zonder dat daar iets als een uitbreiding tegenover staat. Desalniettemin zien wij ook in de huidige markt nog volop kansen voor onze boodschappencentra.’

Wijkoverstijgend bereik
Vincent Kriek, Commercieel Vastgoedmanager bij DELA Vastgoed: ‘Kerkelanden is een winkelcentrum dat op zich heel goed functioneerde. Het heeft een wijkoverstijgend bereik en wordt ook bezocht door consumenten uit de omgeving van Loosdrecht. Qua uitstraling en lay-out is het winkelcentrum echter gedateerd. Dat en de vraag vanuit de bestaande huurders naar meer winkelmeters, maakte dat aan een ingrijpende herontwikkeling gedacht werd.’

Voordat die herontwikkeling van start kon gaan, ging er eerst nog wel wat water door de zee. De gemeente Hilversum moest voor zichzelf en marktpartijen eerst duidelijk krijgen hoe de omliggende grond gebruikt mocht worden en ook hoe het woningprogramma in elkaar moest steken. Zo was het braakliggend terrein waarop voorheen een sporthal stond, door de ondernemersvereniging verhard en in gebruik genomen als extra –broodnodige- parkeerplaats. Gaat de herontwikkeling nu niet weer ten koste van de parkeercapaciteit?

Vincent Kriek: ‘Nee, er komen zelfs parkeerplaatsen bij. De tijdelijke parkeerplaats krijgt een definitief karakter en ook het winkelcentrum groeit van 6.624m² naar 8.833m². We kunnen dit zo doen door het naast het winkelcentrum gesitueerde Haakplein te bebouwen en bij het winkelcentrum te voegen. Dit is tevens de oplossing voor wat leegstand die wij aan het Haakplein hadden: de nieuwe winkelmeters zijn straks echt onderdeel van het winkelcentrum en niet meer apart van de rest gelegen. Zoals het er nu naar uitziet, zijn bij opening in 2017 alle winkels verhuurd.’

Drastische verandering
Voor de herontwikkeling is een samenwerking met AM Real Estate Development aangegaan en het ontwerp is van het Hilversumse bureau Van der Goes Architecten & Stedenbouw. Het nieuwe ontwerp verandert het aanzien en de layout drastisch. Vincent Kriek: ‘Het betekent dat bijna alle ondernemers verplaatst worden en dus ook dat de consument straks allemaal vernieuwde winkels ziet. Maar ook worden de passages hoger en wordt een deel van het dak weggebroken, waardoor er straks meer lichtinval is.’

Het proces wordt in vijf fases uitgevoerd. Vincent Kriek: ‘De eerste fase is de oplevering aan het einde van 2015 van Albert Heijn. Daarna wordt in de oude winkel van Albert Heijn de nieuwe Lidl (circa 1600 m², twee keer groter dan de oude winkel) gemaakt. En zo gaat dat ook met andere winkels. Het is een continu schuifplaatje. Omdat we daarbij de winkels geopend willen houden, betekent dit wel dat de hele operatie langer duurt dan bij sluiting of tijdelijke herhuisvesting het geval zou zijn geweest.’

Jessika Verhoeven: ‘Het is een ingrijpende renovatie die heel erg tegen volledige nieuwbouw aanleunt. Dat kan ook niet anders omdat ook de routing totaal veranderd wordt. Er staat straks bij opening eind 2017 een winkelcentrum dat in het geheel niet meer te vergelijken is met de oude situatie.’

Ook de consument is betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe ontwerp. Vincent Kriek: ‘We vinden het belangrijk om de consument –die toch twee jaar last heeft van de verbouwing- bij het winkelcentrum betrokken te houden. Voor de afwerking van vloeren en kolommen hadden wij een aantal materialen in gedachten. Via een prijsvraag hebben we de consument gevraagd een voorkeur uit te brengen. Voor dat doel waren er proefstukken gemaakt. Daar is heel leuk op gereageerd.’

Herpositionering
Een herontwikkeling is bij uitstek het moment om ook weer eens te kijken naar de positionering van een winkelcentrum. Zo ook in het geval van Kerkelanden. Vincent Kriek: ‘Ofschoon het winkelcentrum verouderd was, liep het eigenlijk best goed en bijna als vanzelf. De marketing stond daardoor op een laag pitje en zowel ondernemers als eigenaar waren met die situatie ietwat verwend. Samen met de ondernemersvereniging hebben we besloten dit weer nieuw leven in te blazen en opnieuw bepaald wie onze doelgroep is en hoe we die gaan benaderen. Ook is er een nieuw logo ontworpen en zijn we bezig met het maken van een nieuw jaarplan. Maar juist ook tijdens de verbouwing wordt er veel aandacht aan communicatie gegeven, mede omdat tijdens de verbouwing de winkel van Albert Heijn tijdelijk los van de rest van het winkelcentrum komt te liggen. Het is dan zaak dat we er voor zorgen dat de consument toch ook de andere winkels bezoekt. We monitoren dit aan de hand van passantentellingen. Daarmee controleren we bijvoorbeeld in welke mate de consument tijdens de verbouwing trouw aan het winkelcentrum blijft en bepalen we of er extra acties noodzakelijk zijn. Dat doen we in nauwe samenwerking met de ondernemers.’

Jessika Verhoeven vult aan: ‘Samenwerking met de ondernemers staat centraal bij al onze winkelcentra. We zien met name het in de markt positioneren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarbij willen wij de ondernemers financieel, maar ook met expertise ondersteunen. Dat is echter een wisselwerking en je moet zo’n traject samen doen. Wij helpen de ondernemers ook met een nieuwe slag in de professionalisering van hun winkel en het winkelcentrum. Immers, wat vroeger werkte, doet dat nu wellicht niet meer. Ook hierin maken we gebruik van de diensten van WPM, die de winkeliers hierin begeleidt.’

Is Kerkelanden straks na de renovatie weer klaar voor nog een lange periode in de portefeuille van DELA Vastgoed? Jessika Verhoeven: ‘Zeker! Dit is een goed functionerend winkelcentrum en dergelijke centra hebben en houden we heel graag langdurig in eigendom.’

To top

Eerdere berichten


To top