• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Andere ogen - investeren in duurzaamheid

DELA heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. We investeren in fondsen waarmee we een goed rendement behalen. Maar we willen waar het kan met onze fondsbelegging ook een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu. Eén van die fondsen is het zorgvastgoedfonds van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. We kijken door de ogen van Daan Tettero naar Zorgvastgoed.

Chat met onze medewerkers

Zorgvastgoed

Naam van het fonds: 

 
Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF), ook wel zorgvastgoedfonds genoemd.

 
Vermogensbeheerder:  Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Fondsmanager:  Daan Tettero
Totaal belegd vermogen in het zorgvastgoedfonds:   Ongeveer € 700 miljoen (door een twintigtal beleggers)
Aantal objecten:  

700 levensloopbestendige woningen en ruim 1.500 zorgwoningen, verdeeld over 67 objecten

 

Het ADHCPF is het grootste Nederlandse zorgvastgoedfonds voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Sinds begin 2023 investeert ook DELA in het fonds. Verdeeld over 67 objecten zitten er zo’n 700 levensloopbestendige woningen en ruim 1.500 zorgwoningen in het fonds. Ze behalen een goed rendement, zijn duurzaam én leveren een maatschappelijke bijdrage. Met name in levensloopbestendige woningen wordt geïnvesteerd. Dat zijn woningen waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Het liefst met goede zorg in de buurt en een sterke gemeenschap die eenzaamheid tegengaat. Tot 2040 wil Syntrus Achmea jaarlijks minstens 1.500 van dit soort woningen realiseren. Daarvoor worden bestaande panden omgebouwd of compleet nieuwe panden ontworpen.


Levensloopbestendige woningen met zorg in de buurt

 

De focus ligt op de Randstad en de gebieden daar net buiten. In de Nieuwe Sint Jacob in Amsterdam zijn bijvoorbeeld 305 appartementen en 20 stadswoningen gebouwd, waar jonge mensen, gezonde ouderen en dementerende ouderen wonen. Er is een ontmoetingsruimte, een community manager die activiteiten organiseert en een huismeester die ondersteunt bij praktische zaken. Binnenkort krijgt de Nieuwe Sint Jacob ook een eigen huisarts en zorgorganisatie Amstelring staat klaar voor de dementerende ouderen.

Daarnaast investeert het fonds in eerstelijns gezondheidscentra in het hele land. In deze centra werken verschillende zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen samen in één gebouw. Dit bevordert het onderlinge overleg en de bereikbaarheid voor de patiënten, waardoor er betere zorg geleverd kan worden. In een aantal lokale gezondheidscentra bij Maastricht wordt zelfs samengewerkt met specialisten uit het ziekenhuis. De mensen uit de regio krijgen daardoor gespecialiseerde medische hulp, zonder daarvoor meteen naar het ziekenhuis te moeten. Dat is met name prettig voor ouderen, zieken en mensen die niet zo mobiel zijn.

 

Maatschappelijk belang


Met haar projecten wil
Syntrus Achmea een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Met name eenzaamheid hoopt het fonds tegen te gaan. Door verschillende generaties en mensen met een verschillende zorgvraag samen te brengen, ontstaan er gemeenschappen die voor elkaar klaar staan. Jongeren doen boodschappen voor ouderen, ouderen passen een uurtje op de kinderen. Iemand is al een paar dagen niet buiten geweest? Dan wordt er gewoon even aangebeld en gevraagd of alles in orde is. Uiteindelijk kan deze manier van samenleven de druk op de zorg verlagen. Als mensen worden gesteund binnen hun woongemeenschap, zitten ze mentaal en lichamelijk beter in hun vel. Ze zijn dan minder aangewezen op de hulp van artsen, specialisten of mantelzorgers.

Syntrus Achmea doet er daarnaast alles aan om de huren betaalbaar te houden. In een tijd van gestegen grondstof- en materiaalkosten verhogen projectontwikkelaars graag de huren. Zorgvastgoed vormt daarop helaas geen uitzondering. Als Syntrus Achmea de huren te hoog vindt, wordt er niet geïnvesteerd.

 

Klimaatakkoord Parijs eerder in zicht

 

Ook voor het milieu doet Syntrus Achmea veel. Alle objecten binnen het fonds zijn (bijna) energieneutraal. De Nieuwe Sint Jacob is bijvoorbeeld volledig gasloos. Er liggen zonnepanelen op het dak en er is een warmtepomp die zowel verwarmt als koelt. Bij de bouw en de afwerking is bovendien gekozen voor duurzame materialen die lang meegaan.   

Om een maximale CO2-reductie te kunnen garanderen, worden de panden regelmatig bezocht en gecheckt. Daarbij wordt gedetailleerd in kaart gebracht welke maatregelen voor CO2-reductie al zijn genomen, en welke maatregelen nog genomen kunnen worden. Momenteel onderzoekt Syntrus Achmea bijvoorbeeld de verschillende houtbouwopties. Bij houtbouw wordt de basis van een pand niet gebouwd van beton, maar van hout. Hout slaat CO2 op én reduceert de uitstoot ervan tijdens de bouw. Syntrus Achmea hoopt binnenkort panden met houtbouw op te kunnen nemen in het fonds; voor andere klanten zijn al houtbouw-panden gekocht. Daarnaast wordt er onderzocht of er met gerecycled beton gewerkt kan gaan worden. Al deze maatregelen zorgen voor nog meer CO2-reductie in de toekomst. Het fonds verwacht de doelstellingen van het Parijs Akkoord tussen 2035 en 2040 te halen.

Trend: investeren in zorgvastgoed

Ook de overheid en andere vermogensbeheerders investeren steeds meer in zorgvastgoed. Voor Syntrus Achmea is het een extra bevestiging dat ze zo’n tien jaar geleden kozen voor de juiste koers. Van die koers zijn ze dan ook niet van plan af te wijken. Wél investeren ze steeds meer in wat kleinschaligere objecten aan de randen van Nederland – in de buurt van de kerk, de lokale kroeg en de supermarkt. Op die manier kunnen nog meer mensen op een betaalbare, sociale en gelukkige manier oud worden.

De samenwerking met DELA past bij de toekomstvisie van Syntrus Achmea. De twee partijen hebben een langetermijnvisie en spannen zich maximaal in om hun duurzame en maatschappelijke doelen te realiseren.

 

Als coöperatie staat DELA midden in de samenleving. Inzet: een zo zorgeloos mogelijk leven waarbij solidariteit het uitgangspunt is. Met dit fonds investeert DELA in de achtertuin van het grootste deel van haar leden.

 

Daan Tettero begon bij Syntrus Achmea als directiesecretaris met een grote affiniteit voor zorgvastgoed. Daarna werd hij adviseur, en inmiddels is hij fondsmanager. Hij was een van de eersten die het grote potentieel van zorgvastgoed erkende. ‘De vergrijzing in Nederland is enorm en toch is er lange tijd nauwelijks gebouwd voor de seniore doelgroep. Ik wilde dat veranderen. Door te investeren in levensloopbestendige woningen gaan we eenzaamheid onder ouderen tegen en stimuleren we de doorstroom op de woningmarkt.’ Het langetermijnperspectief van zorgvastgoed vraagt daarbij om een duurzame aanpak. Voor zijn fonds investeert Daan dus uitsluitend in panden die energiezuinig en met duurzame materialen worden gebouwd waarbij ook een sociaal concept om eenzaamheid tegen te gaan bij zit. ‘Hoe duurzamer we bouwen, hoe beter de toekomstwaarde is.’