• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Andere ogen - investeren in duurzame bosbouw

DELA heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. We investeren in fondsen waarmee we een goed rendement behalen én waarmee we een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu. Eén van die fondsen is het bosbouwfonds van Campbell Global.

Chat met onze medewerkers

Duurzame bosbouw

 Naam van het fonds:  Campbell Global Forest & Climate Solutions Fund II (CG FCSF II)
 Vermogensbeheerder:  Campbell Global, onderdeel van J.P. Morgan Asset Management
 Totaal belegd vermogen binnen het fonds:   Ongeveer 350 miljoen dollar (data per april 2024)
 Verwacht bedrag aan investeringen per eind 2024:  500 miljoen dollar
 Aantal (beoogde) bosgebieden:   7 – 12 (momenteel: 2)

 

Bossen spelen een bepalende rol in de strijd tegen klimaatverandering. Per jaar nemen ze ongeveer 2,6 miljard ton CO2 op die anders in de atmosfeer terecht zou komen. Dat is maar liefst een derde van alle CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. De vermogensbeheerder Campbell Global belegt al meer dan 40 jaar in duurzame bosbouw in het zuiden en westen van de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Chili. Dat doet Campbell Global voor pensioenfondsen, stichtingen en andere institutionele beleggers.

Stabiel rendement

DELA investeert sinds kort in het Campbell Global Forest & Climate Solutions Fund II. Het fonds voldoet aan strenge duurzaamheidscriteria en beschikt over een Artikel 9 SFDR-kwalificatie. Dat betekent dat het fonds primair een specifiek duurzaamheidsdoelstelling heeft. Daarnaast worden goede rendementen verwacht.

Stephen Levesque: ‘In economisch moeilijke tijden schommelt de waarde van aandelen en andere beleggingen vaak. Voor beleggers zoals DELA is dat risicovol, want ze hebben (lange termijn) verplichtingen ten opzichte van de leden. Beleggingen in bosbouw zorgen voor stabiliteit in de beleggingsportefeuille. Of het nu goed gaat met de economie of niet: bomen groeien zowel als het regent als wanneer de zon schijnt. Doordat de bossen binnen het fonds duurzaam worden beheerd en op het juiste moment worden gekapt, ontstaat er een stabiel rendement.’

Duurzame bosbouw

Maximale CO2-opslag realiseren

Op het moment maken twee bosgebieden onderdeel uit van het fonds: het Choctaw-gebied in Mississippi (36.600 hectare) en het Kiamichi-gebied in Oklahoma (32.600 hectare). Beide gebieden worden beheerd volgens de hoogste standaarden van duurzame bosbouw en onafhankelijk getoetst. ‘Een belangrijk onderdeel van onze beleggingsstrategie is dat de bossen waarin we investeren zoveel mogelijk CO2 opslaan’, legt Stephen uit. ‘In onze bosgebieden in Mississippi en Oklahoma groeien bijvoorbeeld met name gele dennen. Die slaan van nature veel CO2 op en je kunt dat op allerlei manieren nog verder optimaliseren. Zo zorgen we ervoor dat de bomen op de juist manier geplaatst worden en vrij kunnen groeien, waardoor het potentieel om CO2 op te slaan over de tijd, gemaximaliseerd wordt. 

Om te compenseren voor de CO2 die vrijkomt als de bomen uiteindelijk worden gekapt voor de verkoop, kan Campbell besluiten de plannen bewust aan te passen. Zo kunnen we beslissen om de oogstniveaus naar beneden bij te stellen of de bomen ouder te laten worden. Op die manier kunnen we op dat stukje land meer CO2 opslaan en CO2-kredieten genereren. Die kredieten zijn als het ware een beloning voor de extra opgeslagen CO2 en kunnen onder andere verkocht worden. Dit noemen we emissiehandel. Door deze handel kan het rendement van het fonds verder verhoogd worden.

Veel aandacht voor biodiversiteit

Het bevorderen van de biodiversiteit is ook een belangrijk onderdeel van de strategie van Campbell. Voor ieder bosgebied wordt een uitgebreid plan voor biodiversiteitsverbetering gemaakt. In Oklahoma wordt de biodiversiteit bijvoorbeeld sterk verbeterd door het gericht uitdunnen van bomen. Daardoor valt er meer licht op de bosbodem en groeien er meer grassen, planten en struiken. Die dienen onder andere als schuilplaats en voedselbron voor de ongeveer 35 diersoorten op het terrein.

Ook de kwaliteit van het water is belangrijk voor de biodiversiteit. ‘In het zuiden van de Verenigde Staten hebben we seizoensgebonden te maken met hevige regenval. In zowel Mississippi als Oklahoma verstevigen we daarom de oversteekplaatsen in de buurt van rivieren en beekjes, om te voorkomen dat modder of ander puin in het water belandt. Op die manier beschermen we waterdieren, zoals de Choctaw Rivulet rivierkreeft.’

Duurzaam bosbeheer

Maatschappelijke impact maken

Naast impact op het milieu, maakt het fonds ook maatschappelijke impact. Wereldwijd zijn ruim 1,6 miljard mensen – dat is bijna 25 procent van de wereldbevolking – voor hun levensonderhoud aangewezen op bossen. ‘In of nabij onze bosgebieden leven lokale stammen die we actief ondersteunen. We verschaffen bijvoorbeeld werkgelegenheid tegen een goed salaris en geven ze toegang tot het terrein om culturele gewoontes na te streven en tradities uit te oefenen met hun families’.

Stephen benadrukt dat de rechten van de stammen van het begin af aan worden bewaakt. ‘In de buurt van ons bosgebied in Oklahoma woont een grote stam met landeigendomsrechten. Bij de aankoop van de Choctaw zijn we daar heel zorgvuldig mee omgegaan. We respecteren de natuur én de mensen die daar onderdeel van uitmaken.’

Uitbreiding van het fonds

De komende tijd wordt het fonds uitgebreid met bosgebieden in het westen van de Verenigde Staten, daarna volgen gebieden in Australië, Chili en andere kernmarkten. Uiteindelijk investeren we in zo’n 7 tot 12 bosgebieden. ‘Bij de aankoop letten we onder andere op de leeftijd van de bomen. In Mississippi en Oklahoma zijn veel van de bomen tussen de 15 en 20 jaar oud. Om de opbrengsten binnen het fonds te spreiden moeten we dus investeren in bosgronden met bomen in andere leeftijdscategorieën.’

De uiteindelijke verkoop van het hout speelt namelijk een belangrijke rol bij het rendement van het fonds. ‘De bomen in onze twee bosgebieden worden verbouwd om te worden omgezet in duurzame houtproducten met een hogere waarde, zoals constructiehout. Dat hout kun je duurder verkopen dan hout voor kleine producten. Voor het rendement is dat natuurlijk goed. Daarnaast blijft het door de bomen opgeslagen CO2 ook opgeslagen in de producten die ervan worden gemaakt. Ook daarbij geldt: Hoe groter het houtproduct, hoe meer CO2 het opslaat. Op die manier combineren we dus stabiele rendementen met een duurzame aanpak, en creëren we waarde voor klanten zoals coöperatie DELA.’

 

Stephen Levesque, managing director bosbouw bij Campbell Global

Stephen Levesque studeerde Bosbouwkunde en Hydrologie aan de Oregon State University in Corvallis, Oregon. Als managing director bosbouw bij Campbell Global is hij verantwoordelijk voor de implementatie van duurzame bosbeheerplannen die aansluiten bij de doelen van de (institutionele) beleggers. Daarnaast stuurt hij projecten aan met een sterke focus op ESG en CO-opslag. Ook biodiversiteit speelt daarbij een belangrijke rol. ‘Ik werk ruim 23 jaar bij Campbell Global omdat we echt focussen op het duurzame beheer van bosgebieden. Daarnaast geloof ik sterk in onze aanpak die voor onze beleggers goede, stabiele rendementen creëert.’