• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Inclusiviteit

In een orkest maak je de mooiste muziek door verschillende instrumenten samen te laten spelen. Dat geldt ook voor onszelf als werkgever. We vinden het belangrijk dat mensen met uiteenlopende achtergronden, niveaus en leeftijden zich welkom voelen in onze organisatie en vanuit hun eigen talenten een bijdrage kunnen leveren. En juist door deze mix van talenten kunnen we betere diensten aanleveren, die voor ieder individu bijzonder zijn. Deze houding vragen we niet alleen van onze eigen organisatie, maar we vragen ook van onze leveranciers en partners om deze handschoen op te pakken.

In 2007 is het DELA Fonds opgericht, omdat we geloven dat we door samen iets goeds te doen voor een ander, het leven meer betekenis geven. Het thema van het Fonds is het verbinden van generaties. Iedereen in Nederland kan een aanvraag indienen bij het Fonds om een financiele bijdrage te vragen voor een project dat zich richt op dit thema. Met het Fonds maken we het voor medewerkers en leden vanzelfsprekend om maatschappelijk hun steentje bij te dragen.

Chat met onze medewerkers