• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Materialen

We willen slim omgaan met grondstoffen, omdat ze eindig zijn. Binnen DELA zijn we aan het onderzoeken hoe we ons gebruik van materialen kunnen minimaliseren. Welke producten gebruiken we allemaal binnen DELA? Hoe worden ze gemaakt en van welke materialen? Waar komen ze vandaan en hoe komen ze bij ons? Hoe lang gebruiken we ze? En wat gebeurt ermee wanneer we ze afdanken? Dit gaan we uitzoeken voor werkelijk alles wat door onze handen gaat. Van kantoorbenodigdheden tot horecaproducten en van kistbekleding tot herinneringssieraden. Van elk materiaal meten we de impact. Dat doen we op drie punten:

  1. de hoeveelheid natuurlijke grondstoffen die ervoor nodig was
  2. de sociale omstandigheden waaronder ze gemaakt, verwerkt en vervoerd zijn
  3. de CO2-uitstoot die het heeft gekost.

Beetje bij beetje zorgen we niet gewoon dat we met onze materialen minder schade aanrichten, maar dat we zelfs een positieve impact maken. Op dit vlak hebben we al successen geboekt. Een mooi voorbeeld is de nieuwe uitvaartkist die is opgenomen in ons verzekeringspakket en we sinds 2019 aanbieden. De oude spaanplaat kist maakte plaats voor een kist van onbehandeld FSC hout uit Europa. De kist is 42% lichter in gewicht, wat minder grondstoffen vraagt en tegelijkertijd een voordeel biedt voor onze medewerkers die met de kist werken. De kist is van binnen bekleed met katoen in plaats van polyester.

De leverancier van de uitvaartkist is echt een partner van ons geworden in het vergroten van de positieve impact. In de fabriek waar de uitvaartkisten worden geproduceerd, werken drie mensen van de sociale werkplaats en een Wajong’er. Samen met de leverancier organiseerden we dat het verpakkingsmateriaal van de kist helemaal door de leverancier wordt teruggenomen om opnieuw gebruikt te worden. Deel van dit partnership is ook dat we actief aanmoedigen om het product verder te blijven ontwikkelen. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld of we in plaats van plastic verpakkingsmateriaal naar herbruikbare hoezen kunnen overstappen.

In deze podcast wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden bij uitvaartkisten:

Sinds de mondkapjesplicht in 2020/2021 zijn de vele mondkapjes - zowel de medische als die voor consumenten - die in Nederland en bij DELA worden gebruikt, erg in het oog springend. Studenten van de Fontys Minor Circular Economy hebben onderzocht of we minder vervuilende varianten kunnen gebruiken, en hoe we de grondstoffen waarmee ze gemaakt zijn een tweede leven kunnen geven. De studenten die dit onderzoek verrichten, maakten onderstaande vlog. Begin juli 2021 leverden ze hun eindrapport op, waarvan DELA de meest in het oog springende optie verder uitwerkt en gaat integreren in de bedrijfsvoering. Ook actueel is het besluit om alle uitvaartkisten van spaanplaat uit het assortiment te halen. Op kleinere schaal bespaart het aanpassen van de zogenoemde kistkruisjes honderden kilo's metaal op jaarbasis, maar verplaatsten we de productie ervan van China naar regionale, sociale werkplaatsen.  

 

Het eindrapport over het hergebruik mondkapjes is voor iedereen te downloaden.

 

Chat met onze medewerkers