• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Vermindering CO2

Als coöperatie zijn we ons bewust van de impact die we hebben op het milieu en we maken er werk van om deze impact te verminderen of om te buigen tot een positieve bijdrage. Dat geldt voor onze bedrijfsvoering en ook voor de producten en diensten die we aanbieden.

Het is onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te ondernemen. Elk jaar meten en rapporteren we over onze CO2 footprint volgens het GHG protocol.

Over de verschillende onderdelen van onze dienstverlening die een duurzaam karakter hebben, maakten we daarnaast een zesdelige podcastserie. Hieronder is de aflevering over uitvaartvervoer te beluisteren. Vervoer is een belangrijk onderdeel in voor de reductie van CO2.

In onze dienstverlening

Het is ons streven dat onze dienstverlening en al onze producten in 2030 een positieve impact hebben op onze leden, hun kinderen en kleinkinderen. Dat willen we bijvoorbeeld bereiken door duurzaam in te kopen bij de juiste leveranciers die onze visie op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit delen.

Een mooi voorbeeld is de uitrol van livestream op al onze locaties. Nabestaanden kunnen hun familie, vrienden en kennissen uitnodigen om via internet een afscheidsdienst bij te wonen en zo toch ‘aanwezig’ te zijn via streamen. Dit betekent dat genodigden de dienst via een live internetuitzending kunnen bekijken. Bezoekersvervoer naar een uitvaart levert een grote uitstoot van CO2. De livestream maakt het mogelijk om de uitvaart bij te wonen, zonder naar het crematorium toe te reizen. Zo besparen we CO2 uitstoot én we maken de uitvaart toegankelijk voor mensen die er fysiek niet bij hadden kunnen zijn.

De livestream is één van de voorbeelden van onze duurzame dienstverlening. Lees hier meer mogelijkheden die we bieden voor een duurzame uitvaart. Een ander voorbeeld waarbij op het gebied van duurzaamheid veel mogelijk is, is rondom bloemen. Een van onze uitvaartverzorgers vertelt erover in deze podcast:

 

In onze bedrijfsvoering

We willen zo weinig mogelijk energie gebruiken voor onze bedrijfsvoering. Daarom onderzoeken we nauwkeurig hoe we onze gebouwen, crematie-installaties en ons wagenpark kunnen verduurzamen. En de energie die we dan nog nodig hebben? Die wekken we zelf duurzaam op met zonnepanelen op onze locaties, of kopen we groen in als Nederlandse zonne- en windenergie en bosgecompenseerd aardgas (Gold Standard).

In Geleen plaatsten we de eerste elektrische crematieoven van Nederland. We daagden onze leverancier uit om naast de bestaande gasgestookte oven ook een elektrische oven te ontwikkelen. Hij slaagde daarin en het mooie is dat de vraag naar elektrische ovens in Nederland daarna groot werd. Het voordeel voor het milieu is groot; zo besparen we maar liefst 80% energie en doordat we geen gas meer gebruiken, stoten we op deze locaties geen CO2 meer uit. Inmiddels heeft DELA 2 elektrische crematieovens in gebruik en er komen er dit jaar nog 2 bij.

In Groningen openden we begin 2022 het meest duurzame crematorium van Nederland, dat onder meer geheel gasloos is. Het pand krijgt een massief houten bouw, wat verschillende voordelen biedt. Zo is deze vorm van bouwen aardbevingsbestendig en hout is een stuk minder belastend voor het milieu dan andere bouwmaterialen. Bovendien is het gebouw demontabel en kunnen alle bouwmaterialen worden hergebruikt, mocht het crematorium ooit worden afgebroken. Daarnaast krijgt het gebouw een groen dak en een zeer laag energieverbruik.

Ons wagenpark bestaat uit ongeveer 300 leasewagens en 30 overbrengbussen. We moedigen onze werknemers aan om een elektrische leaseauto te rijden, waardoor inmiddels 39% van onze vloot uit elektrische auto’s bestaat. Voor onze overbrengbussen hebben we in 2020 een nieuw, lichter inbouwpakket ontworpen. Momenteel onderzoeken we of er al nieuwe milieuvriendelijker modellen bussen beschikbaar zijn die qua actieradius en vermogen voldoen aan onze eisen.

Onze beleggingen

Als verzekeraar gaan we verplichtingen aan voor vele jaren. Deze premies belegt DELA in bedrijven die MVO ook belangrijk vinden en verbeteringen laten zien op gebied van sociale aspecten, milieu en governance. Landen en bedrijven die niet voldoen aan internationale richtlijnen of onvoldoende verbeteringen laten zien, worden uitgesloten. DELA handelt hiermee volgens de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Sinds 2015 is DELA ondertekenaar van de United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI). Wie belegt in een bedrijf, wordt een heel klein beetje eigenaar van dat bedrijf. Je bent dan voor datzelfde deeltje ook verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot van dat bedrijf. Doordat onze coöperatie veel geld belegt, bepaalt die uitstoot wel 95% van DELA’s CO2-voetafdruk. Daarom willen we het kleine beetje inspraakrecht dat we hebben als mede-eigenaar, gebruiken om de bedrijven waar we in beleggen groener te maken. Daarnaast investeren we in windmolenparken en fondsen die gericht zijn op duurzaamheid, en absoluut niet in schadelijke industrieën als wapens en schaliegas. Lees hier meer over ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Een voorbeeld van een belegging met duurzame inslag, is de investering in Lightyear

Chat met onze medewerkers