• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Voor elkaar: Ons coöperatief model

DELA is een collectief, een coöperatie die iets voor elkaar wil betekenen: een betaalbare en waardige uitvaart voor iedereen.
Een uitvaart van nu is over 30 jaar duurder door inflatie. De prijzen van uitvaarten stijgen elk jaar. Daarom stijgt de jaarlijkse premie van ons DELA UitvaartPlan ook. Zodat iedereen die nu verzekerd is, in de toekomst een uitvaart naar wens krijgt.

Als collectief willen we de verzekering betaalbaar houden. Daarom proberen wij deze premiestijging zo laag mogelijk te houden. Dat doen we door winst die we maken te delen met onze leden. In goede tijden stijgt de premie hierdoor minder snel; als het minder gaat dan betalen we allemaal iets meer premie. Zo plukken we samen de vruchten en dragen we samen de lasten.

Hoe werkt dit precies?

Door inflatie stijgen elk jaar de kosten van een uitvaart. Dezelfde uitvaart kost in de toekomst meer dan nu. Daarom is het belangrijk dat een uitvaartverzekering zijn waarde behoudt. Dat is de reden waarom ieder jaar de premie stijgt. Als coöperatie    proberen wij deze premiestijging zo laag mogelijk te houden, zodat de verzekering betaalbaar blijft. Dat doen we in de eerste plaats door de  uitvaartkosten zo min mogelijk te laten stijgen. Zo maken we bijvoorbeeld scherpe inkoopafspraken met leveranciers. Op de tweede plaats delen we de winst die we maken zoveel mogelijk met onze leden. Is het een goed jaar? Dan leggen we meer in om de premie laag te houden. Is er een minder jaar of is het op langere termijn financieel minder verantwoord om winst te delen? Dan betalen we allemaal iets meer.

Hoeveel winst DELA elk jaar deelt om de premiestijging te beperken, hangt af van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld we hebben om verzekeringsuitkeringen in de toekomst uit te keren. Is de dekkingsgraad hoger dan 210%? Dan is de winstdeling maximaal. Is de dekkingsgraad lager dan 120%? Dan kunnen we geen winst delen. Bij een dekkingsgraad hiertussen in, is sprake van gedeeltelijke winstdeling. Dat is het geval voor de premie van 2022.

Invloed van de rente op de dekkingsgraad

Eén van de grote beïnvloeders van de dekkingsgraad is de rente. Indien de rente laag is, moeten wij meer geld opzij leggen voor de toekomst. We willen als verzekeraar dat iemand die nu is verzekerd, er altijd op kan vertrouwen dat de verzekering uitkeert. Ook als het overlijden pas over 30 of 40 jaar is.
Hoe meer geld we opzij moeten leggen voor de toekomst, hoe lager de dekkingsgraad is. Aan de andere kant, dus als de rente relatief hoog is, hoeven wij minder geld opzij te leggen voor de toekomst, wat ervoor zorgt dat onze dekkingsgraad hoger uitkomt.

Rekenvoorbeeld

Waarom heeft de rente zoveel invloed op een dekkingsgraad? We geven een rekenvoorbeeld.
Stel: Je hebt over 10 jaar € 100 nodig. De rente is 4% per jaar. Dat betekent dat het genoeg is om nu € 67,50 op je spaarrekening te zetten om over 10 jaar € 100 te hebben. Maar als de rente daalt naar 1% dan moet je nu maar liefst € 90,50 op je spaarrekening zetten om over 10 jaar € 100 te hebben. Met dit effect hebben verzekeraars ook te maken.

Chat met onze medewerkers