• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wanneer is de uitvaart na een overlijden?

Een uitvaart is altijd op zijn laatst op de zesde werkdag na het overlijden. De wet schrijft namelijk voor dat je niet te lang mag wachten met een begrafenis of crematie. Omdat er veel geregeld moet worden helpen onze mensen jullie om de uitvaart naar wens te regelen.

Wanneer is de begrafenis of crematie?

Wanneer iemand overlijdt, moet de uitvaart uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Volgens de Wet op de lijkbezorging (Wlb) is het in Nederland verplicht om een overledene binnen zes werkdagen te begraven of cremeren, maar niet eerder dan 36 uur na het overlijden.

Er zijn een aantal redenen voor die termijn van 36 uur. Zo moet de politie nog strafrechtelijk onderzoek kunnen doen als er vragen zijn over de doodsoorzaak. Ook geeft dit nabestaanden de tijd om de uitvaart te regelen.

Onder bepaalde omstandigheden kan uitstel worden verleend, bijvoorbeeld wanneer er familie moet overkomen uit het buitenland. Op de website van de Rijksoverheid kun je meer informatie vinden over de regels voor begraven en cremeren.

Op welke dag is de uitvaart?

Wanneer de uitvaart precies is, hangt af van verschillende zaken. Omdat zaterdagen, zondagen en feestdagen geen formele werkdagen zijn, kan er flink wat tijd tussen het overlijden en de begrafenis of crematie zitten.

Overlijdt iemand bijvoorbeeld op een vrijdag, dan moet hij of zij uiterlijk op de tweede maandag na het overlijden worden gecremeerd of begraven. Maar eerder mag natuurlijk ook. Komen daar nog feestdagen bij, dan kunnen er soms wel tien dagen verstrijken tot de uitvaart plaatsvindt. Hier hoef je dus geen uitstel voor aan te vragen. De wensen van de nabestaanden spelen ook een rol. Zij bepalen op welke dag ze afscheid willen nemen van hun dierbare, als dat maar binnen de wettelijke termijn gebeurt.

Meer informatie?

Wil je weten waar je allemaal rekening mee moet houden tijdens de moeilijke dagen voor het afscheid? Of wil je bijvoorbeeld weten wat er zoal voor de uitvaart mogelijk is? Bekijk de verschillende manieren waarop wij een uitvaart kunnen regelen. We denken graag met je mee over een mooi afscheid.

Jongetje legt bloemen op de kist tijdens een uitvaart

Een uitvaart naar wens zonder verzekering