• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Overlijdens­risico­verzekering: wie verzeker je?

Onze overlijdensrisicoverzekering kun je op één of twee levens afsluiten. Vaak kiezen partners ervoor om samen een overlijdenrisicoverzekering af te sluiten. Als een van de partners dan overlijdt, zijn de financiële lasten voor de ander gedeeltelijk opgevangen.

Als je samen een overlijdensrisicoverzekering afsluit, kun je kiezen voor kruislings verzekeren of voor premiesplitsing. Daarmee kun je in sommige gevallen voorkomen dat de begunstigde erfbelasting moet betalen over de uiteindelijke uitkering. 

Wat is kruislings verzekeren?

Bij kruislings verzekeren is er sprake van twee aparte dekkingen, allebei op één leven. Jij en je partner sluiten elk apart een ­overlijdensrisicoverzekering op het leven van de ander af. Jullie hebben dus beiden je eigen polis. Met het kruislings sluiten van een ­overlijdensrisicoverzekering kan soms erfbelasting worden voorkomen. Stel dat jij als eerste overlijdt, dan ontvangt jouw partner een uitkering. Als jouw partner daarna overlijdt, dan keert ook die verzekering uit, bijvoorbeeld aan je kinderen. De tweede verzekering loopt dus door na het eerste overlijden. 

Wanneer is kruislings verzekeren nuttig?

Kruislings verzekeren is nuttig als jij en je partner gescheiden vermogens hebben. Bijvoorbeeld:

  • Jullie zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.
  • Jullie hebben een geregistreerd partnerschap onder voorwaarden.
  • Jullie wonen ongehuwd samen en hebben nog geen afspraken gemaakt.

Je hebt dus twee verzekeringen. Bij overlijden van één van beiden, loopt de andere verzekering door.

Wat is premiesplitsing?

Premiesplitsing kun je toepassen als er sprake is van één dekking op twee levens. Met premiesplitsing betaal je de premie voor je medeverzekerde en omgekeerd. Op één polis staat dan dat jouw partner de premie op jouw leven betaalt en andersom. In dit geval stopt de verzekering na het eerste overlijden. Omdat degene die de uitkering krijgt zelf de premie heeft betaald, ziet de belastingdienst die uitkering niet als onderdeel van de erfenis. Jij en je partner betalen op deze manier op papier ieder je eigen deel van de premie. Het is niet belangrijk wie de premie daadwerkelijk heeft betaald. De premie mag wel als één bedrag worden afgeschreven van je bankrekening. 

Wanneer is premiesplitsing nuttig?

Het doel van premiesplitsing is, net als bij kruislings verzekeren, voorkomen dat je nabestaanden erfbelasting moet betalen over de uitkering. Premiesplitsing is nuttig voor:

  • Partners die samenwonen. 
  • Partners met een geregistreerd partnerschap onder voorwaarden.
  • Partners die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd.
Bij overlijden van een partner, betaalt de ander geen erfbelasting over de uitkering. Naast het regelen van kruislings verzekeren of premiesplitsing op de polis, moeten je huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden dit ondersteunen. Je kan hiervoor bij de notaris terecht. 
 Het voorkomen van de heffing van erfbelasting over de overlijdensuitkering is alléén mogelijk als je niet in gemeenschap van goederen getrouwd bent. 

Getrouwd in gemeenschap van goederen?

Zijn jij en je partner getrouwd in gemeenschap van goederen, dan wordt vaak de premie betaald uit het gezamenlijk vermogen. Het betalen van erfbelasting over de uitkering van de overlijdens­risicoverzekering is dan niet te voorkomen. Gelukkig gelden er bij gehuwden wel vrijstellingen tot bepaalde bedragen, kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Wij geven je algemene informatie. Laat je goed adviseren vanuit jouw persoonlijke situatie. Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst. Of vraag meer informatie aan een onafhankelijk financieel adviseur.

Rollen binnen de verzekering

Bij een overlijdensrisicoverzekering zijn verschillende personen betrokken. Zij kunnen één of twee rollen hebben. Op je polis vind je de volgende rollen terug:

  • De verzekeringnemer: eigenaar van de verzekering. De verzekeringnemer kan informatie over de verzekering opvragen of wijzigingen doorvoeren. Er kunnen twee verzekeringnemers zijn. 
  • De verzekerde: op het leven van deze persoon sluit je de verzekering af. Als deze persoon overlijdt voor de einddatum van de verzekering, keren we uit. Er kunnen meerdere verzekerden zijn.
  • De begunstigde: deze persoon ontvangt de uitkering als de verzekerde voor het einde van de looptijd overlijdt. Er kunnen meerdere begunstigden zijn.