Een verzekering bevat meerdere rollen, we leggen deze graag aan je uit:

 • Verzekeringnemer; de eigenaar van de verzekering
 • Verzekerde; op zijn/haar leven is de verzekering afgesloten
 • Begunstigde(n); deze persoon of personen ontvangen het geld na afloop van de verzekering
 • Premiebetaler; degene die geld inlegt op de verzekering

Onze spaarverzekering biedt online de onderstaande rolverdelingen. Wil je dit anders? Bel dan met onze klantenservice op 040 260 1500.

Spaarplan voor mijzelf (alleen of met partner)

 • Alle rollen binnen de spaarverzekering staan op jouw naam.
 • Je kunt ook je partner als tweede verzekeringnemer toevoegen.

Spaarplan voor mijn kind 

 • Jouw kind is verzekeringnemer en begunstigde.
 • Jij bent verzekerde en premiebetaler. Je schenkt het geld dus rechtstreeks aan jouw kind.
 • Tot de achttiende verjaardag van je kind beheer jij het geld. Als je kind achttien jaar wordt, krijgt hij of zij het geld in beheer.

Ouders mogen per kind maximaal € 6.633 (2024) per jaar schenken zonder dat dit gevolgen heeft voor de schenkbelasting. Lees meer over schenken en belasting bij onze Voorelkaardesk.

Spaarplan voor mijn kleinkind

 • Jouw kleinkind is verzekeringnemer en begunstigde.
 • Een van de ouders van jouw kleinkind is de verzekerde.
 • Jij bent premiebetaler en schenkt het geld aan jouw kleinkind.
 • Het geld staat dus op naam van je kleinkind. Tot zijn of haar achttiende verjaardag beheren de ouders/verzorgers de spaarverzekering. Je kleinkind kan er zonder hun toestemming niets mee doen. Zodra je kleinkind 18 jaar wordt, beschikt het zelfstandig over de spaarverzekering. Vanaf dat moment bepaalt jouw kleinkind wat er met het geld gebeurt.
 • Wij hebben eerst toestemming nodig van de ouder/voogd voor een spaarverzekering op naam van je kleinkind.

Als een grootouder een spaarverzekering afsluit voor een minderjarig kleinkind kan dat ook financiële gevolgen hebben voor de ouder(s) van het kleinkind. De waarde van de spaarverzekering telt namelijk mee bij het vermogen van de ouder(s). Dit is niet zo als een grootouder op eigen naam geld opzij zet voor zijn kleinkind. Misschien wil je liever zelf het geld beheren? Dat kan ook. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Grootouders mogen per kleinkind maximaal € 2.658 (2024) per jaar schenken zonder dat dit gevolgen heeft voor de schenkbelasting. Wil je meer schenken? Neem contact op met onze Klantenservice en we bekijken samen de mogelijkheden. Bel 040 260 15 00. Lees meer over schenken en belasting bij onze Voorelkaardesk.