Gebruiksvoorwaarden Mijn DELA

In deze gebruiksvoorwaarden beschrijven we wat u van ons mag en kan verwachten over Mijn DELA. Ook beschrijven we in deze voorwaarden uw rechten en plichten. U kunt deze voorwaarden opslaan en/of uitprinten. Door Mijn DELA te gebruiken, accepteert u (de gebruiker) deze gebruiksvoorwaarden.

Wat kunt u bekijken en aanpassen in Mijn DELA?

 • Als verzekeringnemer kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken en aanpassen.
 • Als verzekeringnemer kunt u uw DELA-verzekering(en) bekijken en aanpassen. (Dit geldt niet voor Deposito of als u uw verzekering afgesloten heeft via een tussenpersoon)
 • Als verzekeringnemer kunt u uw communicatievoorkeuren bepalen.
 • U kunt uw persoonlijke uitvaartwensen vastleggen, aanpassen en uitprinten.

Uw persoonlijke gegevens

 • Alle persoonsgegevens die u opslaat in Mijn DELA zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Kijk voor meer informatie in ons privacy statement.
 • Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Ze worden gebruikt om het gebruik van de site makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door uw gegevens in formulieren te tonen. Kijk hier voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken.
 • U heeft een geldig e-mailadres, wachtwoord en mobiel telefoonnummer nodig om toegang te krijgen tot uw gegevens. Tijdens het aanmaken van een account kiest u zelf een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord.
 • Anderen kunnen uw gegevens niet inzien.
 • Wij doen er alles aan om ongeautoriseerd gebruik van Mijn DELA te voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik van Mijn DELA door personen die hiervoor geen toestemming hebben.

Interneteisen

 • Mijn DELA is een onderdeel van www.dela.nl en is te bereiken via www.dela.nl/mijndela.
 • Mijn DELA is een beveiligde website. U herkent een beveiligde website aan de toevoeging https:// vóór het webadres (in plaats van http:// bij een niet-beveiligde website).
 • Mijn DELA is 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar, behalve tijdens onderhoud of bij een storing.
 • Om Mijn DELA te gebruiken, heeft u internet nodig en een geldig e-mailadres. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Uw e-mailadres is ook uw gebruikersnaam. 

Rechten en plichten

 • Wij zijn niet verplicht de gegevens die u opgeeft in Mijn DELA te controleren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens.
 • Wij mogen uw toegang tot Mijn DELA zonder waarschuwing blokkeren in de volgende gevallen:
  • Als u driemaal achter elkaar het verkeerde wachtwoord gebruikt. U kunt hier een nieuw wachtwoord aanvragen.
  • Als wij fraude, bedrog of oplichting vermoeden. Bovendien lichten wij dan de betreffende autoriteiten in.
  • Als er in strijd met deze gebruiksvoorwaarden wordt gehandeld.
 • Wij heffen de blokkering op zodra de redenen hiervoor niet langer bestaan.

Onderhoud

 • Wij kunnen Mijn DELA of bepaalde onderdelen van Mijn DELA zonder waarschuwing vooraf buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen.
 • Werkzaamheden aan Mijn DELA gebeuren zoveel mogelijk ’s nachts en in het weekend.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade vanwege het niet-bereikbaar zijn van Mijn DELA of onderdelen van Mijn DELA.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder ook de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op Mijn DELA en op www.dela.nl zijn eigendom van DELA of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden.
U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en aan andere personen geven onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor niet-commerciële en persoonlijke doeleinden.

Klachten

Heeft u een klacht? Wij vinden het fijn dat u met ons meedenkt en uw mening met ons wilt delen. Vul hier direct het klachtenformulier in. U kunt ons ook mailen via mijnervaring@dela.org of bellen via 040 260 13 03 (op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur). Stuurt u liever een brief? Stuur deze dan naar:

Coöperatie DELA
Afdeling Klachten & Complimenten
Antwoordnummer 77100
5600 TW Eindhoven

Een postzegel is niet nodig.

Tot slot

 • U kunt deze gebruiksvoorwaarden uitprinten en bewaren bij uw DELA-polissen. De meest actuele versie van deze gebruiksvoorwaarden is altijd te vinden op www.dela.nl.
 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Bosch.

Onze gegevens

 • DELA, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven, website: www.dela.nl, e-mail: info@dela.org.
 • Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V. onder nummer 17078393.
  DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V. heeft BTW-nummer NL800893355B01 en AFM-vergunning 12000437.  

Begrippen

Wij: coöperatie DELA in Eindhoven.
U: degene die een Mijn DELA-account aangemaakt heeft.

Gebruikersnaam: de naam waarmee u inlogt op Mijn DELA.
AFM: Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt toezicht op sparen, beleggen, verzekeren en lenen en controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen.
Cookies: kleine stukjes informatie die de browser opslaat op uw computer. Mijn DELA gebruikt deze informatie om het gebruik van de site gemakkelijker te maken voor u. Bijvoorbeeld door uw adresgegevens in een formulier te tonen.
Hacking: inbreken op een website.
Klachtenprocedure: de manier waarop wij klachten behandelen.
Ongeautoriseerd gebruik: gebruik van Mijn DELA waarvoor u geen toestemming heeft gegeven.
Online: via internet
Privacy statement: hierin staat uitgebreid beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Spamming: grote hoeveelheden e-mail naar één e-mailadres sturen, zodat een website hierdoor vastloopt.

Copyright 09-2021, coöperatie DELA