• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Privacy statement van DELA

DELA hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en de Uitvoeringswet AVG. DELA houdt zich aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en DELA beschikt over het Privacy Waarborg. Dit is het keurmerk van DDMA, de branchevereniging voor data en marketing.

In dit Privacy statement informeren wij u hoe DELA uw persoonsgegevens verwerkt.
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die DELA verwerkt. Het kan gaan om persoonsgegevens van u als verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde, opdrachtgever van een uitvaart en bezoeker van onze websites.
Wij kunnen indien nodig dit privacy statement aanpassen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Copyright maart 2021, DELA

Chat met onze medewerkers

Privacy statement leveranciers

Voor leveranciers hebben we een apart privacy statement.

Wie is DELA?

Onder DELA wordt verstaan Coöperatie DELA, gevestigd op de Oude Stadsgracht 1, 5611 DD in Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17012026. Hieronder vallen alle activiteiten die worden uitgevoerd binnen de DELA groep, waaronder DELA Holding N.V., DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V., DELA Uitvaarverzorging N.V. en alle daaraan gelieerde maatschappijen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

DELA is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat DELA de doelen en de middelen voor de verwerking van gegevens zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Persoonsgegevens en de verwerking van persoonsgegevens

Elk gegeven waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u contact met ons opneemt, onze website bezoekt, informatie en/of een verzekering of andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening kwalitatief hoog houden.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de AVG kunnen wij uw persoonsgegevens alleen rechtmatig verwerken als daarvoor een geldige rechtsgrond bestaat. DELA hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

Profilering en automatische besluiten

Onder andere door het bezoek aan onze website kunnen wij uw (klik-)gedrag vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profilering).

Categorieën van persoonsgegevens

Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:

Het ontvangen van uw persoonsgegevens

Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?

Telefoon- en chatgesprekken

Telefoon- en chatgesprekken kunnen door ons worden opgenomen en bewaard. Dit doen wij met twee redenen:

Gebruik van bijzondere persoonsgegevens door DELA

Op welke manier gaat DELA om met het gebruik van bijzondere persoonsgegevens?

Beveiliging van persoonsgegevens

Op welke wijze beveiligt DELA uw persoonlijke informatie?

Uitwisseling van gegevens

Op welke wijze gaat DELA om met de uitwisseling van persoonsgegevens?

Bewaren van persoonsgegevens

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw rechten bij bescherming persoonsgegevens

Welke rechten heeft u?

Contactgegevens DELA


Richtlijnen plaatsen reviews