• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Een afscheidstoespraak in 10 stappen

Wil je zelf spreken bij het afscheid? Wij helpen je graag op weg bij het schrijven van deze belangrijke toespraak. Het stappenplan hieronder begeleidt je in tien stappen naar een troostrijk verhaal. De methode is gebaseerd op het boek 'Als woorden tekortschieten ...' van Karin Dona en Hendrik Kruit.

Stappenplan toespraak uitvaart

Stap 1

Praat met familie en vrienden, luister naar hun verhalen en emoties en maak aantekeningen van deze gesprekken.

Stap 2

Trek je terug op een plek waar je niet gestoord kunt worden, probeer stil te staan bij je eigen gevoelens en vertrouw je emoties toe aan het papier.

Stap 3

Haal met naaste familie herinneringen op en noteer alle verhalen en anekdotes die je denkt te kunnen gebruiken.

Stap 4

Stel jezelf en anderen de volgende vragen en maak daarvan aantekeningen:

 • Wat heeft de overledene voor jou betekend?
 • Wat heeft hij of zij voor anderen betekend?
 • Wat is je meest dierbare herinnering?
 • Waarin onderscheidde de overledene zich?
 • Wat waren zijn of haar verdiensten?
 • Wat waren zijn of haar passies, hobby’s of talenten?
 • Wat waren de hoogte- en dieptepunten?
 • Welke beproevingen heeft hij of zij doorstaan?
 • Waarin werd hij of zij teleurgesteld?
 • Welke idealen of wensen had de overledene?
 • Heeft de overledene die idealen kunnen realiseren?
 • Hoe was de laatste levensfase?
 • Hoe eindigde zijn of haar leven?
 • Wat zul je vooral missen?

Stap 5

Stel jezelf de vraag wat je beslist wilt vertellen. Probeer dat zo kort mogelijk te formuleren in een kernboodschap. Neem alle aantekeningen door en zoek naar verhalen, anekdotes en herinneringen die deze kernboodschap ondersteunen en verduidelijken.