• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Begrafenis

Bij een begrafenis wordt de overledene in een grafkist begraven. De gedachte dat het lichaam nog steeds ergens is, biedt vaak troost aan naasten. Of je voor een begrafenis of crematie kiest, hangt af van de persoonlijke wensen en overtuiging. DELA verzorgt de uitvaart op elke Nederlandse begraafplaats, zelfs wanneer die niet bij DELA behoort.

Wat gebeurt er bij een begrafenis?

Begraven is een uitvaartvorm waarbij je voor de laatste keer afscheid neemt, voordat je dierbare in het graf wordt geplaatst. Elke begrafenis is uniek. De persoonlijke voorkeuren van de overledene en nabestaanden zijn hierbij leidend. In Nederland geldt wel een aantal algemene richtlijnen voor begraven:

  • De begrafenis begint met een plechtigheid, bijvoorbeeld in een kerk of aula;
  • Daarna begeleiden nabestaanden (of professionele dragers) de kist naar het graf;
  • Bij het graf is er gelegenheid voor een rouwritueel, slotwoord of zang;
  • De kist daalt in het graf, tot het maaiveld of wordt op het graf gezet;
  • Er is gelegenheid een laatste groet te brengen, bijvoorbeeld met een schepje zand op de kist of een deken van bloemen.

Begrafeniskosten zijn afhankelijk van het soort graf, de gekozen grafkist, het aantal belangstellenden en hoe u de condoleance inricht. Deze kosten van een begrafenis verschillen dan ook sterk. Bereken in 2 minuten wat de kosten van een begrafenis zijn met de uitvaartkostenwijzer.

De keuze voor het graf

Er zijn verschillende soorten graven op een begraafplaats. Je kunt kiezen voor een algemeen graf of een particulier graf. Bij een particulier graf heb je meer keuzemogelijkheden wat betreft het graf. Voor Islamitische uitvaarten of Joodse begrafenissen zijn op veel begraafplaatsen aparte gedeelten beschikbaar. Onze uitvaartverzorgers helpen je graag bij het bespreken van de verschillende mogelijkheden.

Hoelang duurt een begrafenis?

De duur van een begrafenis is afhankelijk van de invulling die de overleden persoon en de nabestaanden geven aan het afscheid. Een begrafenis zonder herdenkingsdienst vooraf duurt al snel zo’n twee uur. Is er wel een herdenkingsdienst? En is er na afloop gelegenheid tot condoleance in een condoleanceruimte of op een andere locatie? Of zijn er andere rituelen en wensen die extra tijd in beslag nemen? Dan kan de begrafenis meer dan vier uur duren.

Herdenkingsdienst

Voorafgaand aan de begrafenis is er vaak een herdenkingsdienst. Dit kan een religieuze plechtigheid zijn zoals een dienst in de kerk, in een moskee of een ander gebedsgebouw. Gebeden, lezingen en muziek zijn vaak onderdeel van zo’n religieuze plechtigheid. Ook kunnen de nabestaanden herinneringen ophalen aan de overledene.

Ook als iemand niet-religieus was, wordt er meestal een herdenkingsdienst gehouden. Bijvoorbeeld op een plek die van bijzondere betekenis was voor de overledene en de nabestaanden. Het is vaak ook mogelijk om de herdenkingsdienst bij het uitvaartcentrum te houden.

Graflegging

Na de herdenkingsdienst wordt de overledene naar zijn laatste rustplaats gebracht. Dit wordt ook wel de graflegging genoemd. De kist kan door nabestaanden naar de begraafplaats worden gedragen. Daarna is het tijd om afscheid te nemen.

Nabestaanden bepalen zelf hoe zij dit afscheidsritueel in willen vullen. Er kan nog iets gezegd worden door bijvoorbeeld een geestelijke of door de familie zelf. Soms werpen aanwezigen een schepje aarde op de kist of bijvoorbeeld een bloem, brief of iets anders dat voor hen van betekenis is.

Condoleance

Na afloop is er vaak de mogelijkheid om nabestaanden te condoleren en nog even na te praten met iets te drinken en te eten. Dit kan in een koffiekamer van het uitvaartcentrum of op een andere locatie zoals een restaurant.

Een begrafenis regelen?

Voor een begrafenis moet in korte tijd veel worden geregeld. Meestal zit er ongeveer een week tussen het overlijden en de begrafenis. Het is prettig wanneer je in deze moeilijke periode weet dat onze uitvaartverzorgers je bijstaan. Zij helpen je graag bij het regelen van de uitvaart. Zo kun jij je focussen op de persoonlijke wensen. Raadpleeg de checklist bij overlijden voor meer informatie.

Meer informatie?

Heb je vragen over een begrafenis? Wil je bijvoorbeeld weten wat er zoal mogelijk is? Of twijfel je over de uitvaartwensen? Bekijk de manieren waarop DELA een uitvaart kan regelen. We denken graag met je mee over een mooi afscheid.

Jongetje legt bloemen op de kist tijdens een uitvaart

Een uitvaart naar wens zonder verzekering