• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat te doen bij een overlijden?

Wanneer een van je dierbaren overlijdt, breekt er een emotionele periode aan. Zeker in het begin is het soms lastig om je hoofd erbij te houden. Terwijl er zoveel te regelen valt. Het is goed om dan een checklist bij de hand te hebben, waarin stap voor stap uitgelegd wordt wat je allemaal moet regelen. Lees hier wat je vooraf, zo kort mogelijk na overlijden en na de begrafenis moet regelen.

Vooraf

  • Sluit een passende uitvaartverzekering af
  • Schrijf je uitvaartwensen op
  • Maak een lijst met rekeningnummers, abonnementen etc. voor je nabestaanden

Meteen regelen bij overlijden - Checklist

Omdat we weten dat mensen over sommige punten vragen hebben, lichten we deze hieronder kort toe. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan contact op met onze servicedesk of vraag het aan onze digitale assistent Roos.

Na de uitvaart

  • Verstuur bedankkaartjes naar de bezoekers van de uitvaart
  • Zorg dat de erfenis wordt afgehandeld
  • Zeg rekeningen, abonnementen etc. op

Was de overledene verzekerd bij DELA en hebben wij de uitvaart verzorgd? Dan krijg je als nabestaande kosteloos Nabestaandenzorg, hulp bij praktische, financiële, juridische en administratieve zaken na de uitvaart. En heb je vragen over gezag en voogdij, mantelzorg en schenkingen, dan kun je bij de VoorElkaarDesk terecht.

We hebben een speciale pagina gemaakt die hier veel dieper op ingaat. Met aandacht voor: gezag en voogdij, mantelzorg en schenkingen. Wist je trouwens dat een paspoort na overlijden weer terug moet naar de Nederlandse staat?

Regel een verklaring van overlijden

Breng als eerste de huisarts op de hoogte. Deze geeft je een Verklaring van overlijden. Licht daarna je directe naasten in. Als die er niet zijn, gaat de gemeente bij een overlijden op zoek naar nabestaanden. Lees hier meer over het overlijden van een alleenstaande.

Bewaar de verklaring goed. Je hebt dit document nodig bij het regelen van veel zaken. Geef het origineel nooit weg, maar stuur altijd een kopie wanneer om de akte wordt gevraagd.

Naasten inlichten

Na een overlijden breng je natuurlijk liefst zo snel mogelijk de naasten op de hoogte. Hoe groot deze groep mensen is, is voor iedereen weer anders. Voor de hand liggend zijn vaak de partner, kinderen, de ouders en andere directe familie. Maar vergeet ook niet collega’s, buren, vrienden en kennissen.

Aangifte doen van overlijden bij gemeente

Een van de zaken die je moet regelen bij overlijden, is aangifte doen bij de gemeente. De gemeente waarin de persoon is overleden moet hiervan op de hoogte worden gesteld. Vaak regelt de uitvaartverzorger dit. Van de gemeente krijg je daarna toestemming om de overledene te begraven of cremeren. Verder zorgt de gemeente ervoor dat de zogenoemde basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast en er wordt een overlijdensakte opgesteld.

Uitvaartverzorger inschakelen

Het is belangrijk dat je direct een uitvaartonderneming inlicht, want zij regelen bijvoorbeeld dat het lichaam van de overledene wordt opgehaald. En dat er zo snel mogelijk een uitvaartverzorger komt om samen de uitvaart te regelen. Het is in Nederland verplicht om een overledene binnen zes werkdagen te begraven of cremeren, maar niet eerder dan 36 uur na het overlijden.

Wil je de uitvaart laten verzorgen door DELA? Meld het overlijden dan via het telefoonnummer 088 335 35 35 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar) of via het nummer 0031 40 - 260 16 73 als je vanuit het buitenland belt. We helpen je graag in deze verdrietige tijd en nemen jou en de andere nabestaanden zoveel mogelijk zorgen uit handen. Zo kunnen jullie je richten op het rouwproces. Als je je uitvaart wilt laten verzorgen door ons hoef je geen lid te zijn van DELA. Ook zonder verzekering kunnen wij dus een uitvaart voor je regelen. 

Uitvaartverzekering

Het is belangrijk om uit te zoeken of je dierbare een uitvaartverzekering had. Check of deze verzekering er is en wat hiervan de dekking is. Zo kom je niet voor verrassingen te staan wat betreft de kosten van de uitvaart. Worden deze gedekt door een verzekering of moeten de nabestaanden (bij)betalen?

Uitvaart regelen

Vervolgens kan de uitvaart geregeld worden. Hierbij is het belangrijk dat de wensen van je dierbare worden gerespecteerd. Veel mensen leggen voor hun overlijden vast hoe hun afscheid eruit moet komen te zien, bijvoorbeeld in een gesprek met de uitvaartverzorger, online via 'Mijn Uitvaartwensen', in het papieren wensboek, of in een schriftelijke verklaring.

Als jij en de andere nabestaanden niet weten hoe je dierbare zijn afscheid wilde invullen, zullen jullie zelf een aantal beslissingen moeten nemen. Bijvoorbeeld over de keuze tussen begraven en cremeren, de gastenlijst en de uitvaartlocatie, de muziek, de bloemen en de kist. Op onze blog kun je je over deze en andere onderwerpen laten informeren en inspireren.

Testament en verklaring van erfrecht

Vaak is er een testament, waarin staat hoe de overledene wil dat het opgebouwde vermogen (geld, woning(en), beleggingen, royalties) verdeeld worden onder bepaalde naasten en eventuele goede doelen. Je kunt bij het Centraal Testamentenregister opvragen of je dierbare een testament had. Een notaris kan dit ook voor je doen.

De wensen uit het testament worden vervolgens door een notaris verwerkt in een verklaring van erfrecht, waarin staat wie de erfgenamen zijn. Deze verklaring is nodig om ervoor te zorgen dat de erfgenamen hun erfenis ontvangen. Hier lees je meer over de rol van de notaris na een overlijden. Heb je nog vragen over een testament, de voogdij, mantelzorg of een schenking? Je leest er meer over op de pagina van de DELA VoorElkaarDesk.

Bank(en) en verzekeraar(s) inlichten

Vergeet niet het overlijden te melden bij de bank(en) waar je dierbare betaal-, spaar- en/of beleggingsrekeningen op zijn of haar naam heeft staan. Overleg met de bank wat er moet gebeuren met de rekeningen. Soms is het wenselijk deze te blokkeren, maar dat hangt af van de situatie. Is je partner overleden en hebben jullie een gezamenlijke rekening, dan kun je deze op jouw naam laten zetten. Denk er in ieder geval aan om automatische incasso’s stop te zetten en eventuele schulden te inventariseren.

Als je erfgenaam van je dierbare bent, heb je mogelijk een verklaring van erfrecht van een notaris nodig om weer toegang te krijgen tot een geblokkeerde rekening. Informeer bij de bank of dat zo is.

Verder is het verstandig om ook zo kort mogelijk na overlijden alle verzekeringen te laten beëindigen. Denk hierbij aan: zorgverzekering, schadeverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en autoverzekering. Maar ook een mobiele telefoonverzekering of fietsverzekering. Ga ook na of er misschien een levensverzekering is.

Hypotheek en pensioen

Na overlijden moet je ook contact opnemen met je hypotheekverstrekker of de woningbouwvereniging, maar ook met de werkgever en het pensioenfonds. Als er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten voor je dierbare, dan kan hierdoor de maandelijkse hypotheeklast naar beneden worden bijgesteld. Eventuele tegoeden en ‘potjes’ die bij de werkgever worden opgebouwd, worden stopgezet, net als het pensioen.

Nazorg

Je moet dus aan nogal wat dingen denken. Gelukkig bieden onze uitvaartverzekering en uitvaartverzorgers uitkomst. Zo wordt alles rondom het afscheid en de begrafenis voor je geregeld. Inclusief nazorg voor de nabestaanden na de uitvaart.

Meer informatie?

Hopelijk is het je nu een stuk duidelijker wat te doen bij overlijden. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Of heb je hulp nodig bij het regelen van bepaalde zaken? Bel dan onze Uitvaartinformatielijn 040 – 260 14 50. We denken graag met je mee over een mooi afscheid.

Kinderen strooien bloemblaadjes over de kist tijdens de ceremonie

Mogelijkheden zonder verzekering