• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Een overlijden melden

Een overlijden meld je bij verschillende personen en organisaties:

  • Eerst en vooral bij de huisarts van je dierbare (in het weekend meld je dit bij de huisartsenpost).
  • Kort daarna meld je het overlijden bij een uitvaartonderneming als DELA. Goed om te weten: DELA verzorgt uitvaarten voor iedereen, ook zonder verzekering. Meld een overlijden telefonisch, via 088 335 35 35 (of vanuit het buitenland +31 40 260 16 73).
  • Vervolgens bij de gemeente waarin je dierbare is overleden. Dit laatste kun je zelf doen, maar ook láten doen door een uitvaartverzorger. Meld je het overlijden digitaal, dan kan dit 24 uur per dag. Doe je het telefonisch of ga je langs bij de gemeente, dan kan dit alleen tijdens kantooruren. Nadat je het overlijden hebt gemeld, ontvang je een zogenoemde Akte van overlijden, die de gemeente verwerkt in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Wat moet ik doen met een Akte van Overlijden?

In de Akte van Overlijden staat dat je dierbare is overleden. Je hebt dit document bijvoorbeeld nodig voor:

  • Opzeggen van de huur
  • Afhandelen van financiële belangen van de overledene
  • Aanvragen van pensioen voor de nabestaanden
  • Afhandelen van financiële belangen van de overledene
  • Als je als weduwe of weduwnaar een nieuw huwelijk of partnerschap wilt aangaan
  • Aanvragen van een uitkering van een levensverzekering, zoals een overlijdensrisicoverzekering

Een overlijden melden bij DELA

Na het verlies van een dierbare is het belangrijk dat je het overlijden zo snel mogelijk meldt bij DELA. Onze uitvaartverzorgers staan voor je klaar in deze hectische en emotionele periode. Ze helpen jou om een mooi en persoonlijk afscheid te regelen. Ook zonder verzekering. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij je kunt richten op het samen afscheid nemen.

Wat kun je verwachten?

Bij een melding vragen we naar de naam en geboortedatum van de overledene en tijdstip en plaats van overlijden. We informeren je over wat je kunt verwachten en stellen vragen over de mogelijkheden van opbaring. Vervolgens neemt een van onze uitvaartverzorgers contact met je op om te helpen bij het regelen van het afscheid.

Als er geen verzekering is

Ook als er geen verzekering is afgesloten, kun je de uitvaart door DELA laten verzorgen. Je kunt bij ons kiezen uit vier uitvaartmogelijkheden: Ingetogen, Huiskamer, Zorgeloos en Zelf samenstellen.

Als er geen familie is

Als er geen familie is, wie regelt dan de uitvaart? Als er geen opdrachtgever is of niemand van de familie opdrachtgever wil zijn, dan moet iemand anders (bv het verpleeghuis, een buurman of -vrouw) de gemeente inschakelen. Er is altijd iemand die de overlijdensmelding bij DELA doet. Dat kan een arts, een notaris, een bewindvoerder of een kennis van de overledene zijn. De persoon die de melding doet hoeft niet de opdrachtgever te zijn. De opdrachtgever is degene die met DELA de overeenkomst aangaat voor het laten uitvoeren van de uitvaart.

Vergeten te melden

Ontdek je later dat de overledene bij DELA verzekerd was en is de uitvaart verzorgd door een andere uitvaartonderneming? Meld het overlijden dan alsnog. We vertellen hoe je aanspraak maakt op de verzekering en stoppen met het afschrijven van de premie en het versturen van post naar je dierbare.

Doe aangifte van overlijden bij de gemeente

Zo kort mogelijk na het overlijden van je dierbare meld je dit bij de gemeente waarin deze persoon is overleden. Dat is dus niet altijd de gemeente waarin je dierbare woonde. Ook een uitvaartverzorger kan dit voor je doen. Pas wanneer je dit bij de gemeente gemeld hebt, ontvang je de Akte van Overlijden en worden de volgende zaken beëindigd:

Behalve de Akte van Overlijden krijg je van de gemeente ook een zogenoemde Akte van Verlof. Dit is een formulier waarmee je toestemming geeft aan de begraafplaats om het lichaam van je dierbare te begraven, of aan het crematorium om te cremeren.

Meld het overlijden bij bank(en) en verzekeraar(s)

Het overlijden van je dierbare heeft naast een emotionele ook een financiële impact en moet zo kort mogelijk na overlijden bij bank(en) en verzekeraar(s) gemeld worden, zodat verzekeringspolissen, bankrekeningen en hypotheken kunnen worden stopgezet. Als de partner van je dierbare alleen achterblijft, wordt deze nieuwe situatie bij alle partijen vastgelegd. Een eventuele hypotheeklast zal na overlijden verlaagd worden. Net als allerlei verzekeringen, die eerst nog voor twee personen waren afgesloten. Het niet melden van een overlijden bij de bank is zelfs strafbaar, omdat dierbaren anders na overlijden geld van de rekening zouden kunnen halen. Belangrijk om te weten: als je de bank informeert, worden rekeningen direct geblokkeerd en kunnen er geen betalingen meer plaatsvinden zoals automatische incasso’s en periodieke overboekingen.

Informeer overige instanties

Ook bij andere instanties dan de genoemde banken en verzekeraars moet je een overlijden doorgeven, zodat je bespaard blijft van onnodige kosten voor bijvoorbeeld verzekeringen (auto, fiets, scooter, reizen) en abonnementen (mobiel, krant, internet, verenigingen, OV) die op naam van je dierbare waren afgesloten. De meeste van deze instanties zullen hierbij vragen naar de Akte van overlijden.

Contacteer de hypotheekverstrekker

Als iemand overleden is en de partner in het huis of appartement wil blijven wonen, komt een overlijdensrisicoverzekering goed van pas. Hiermee wordt de hypotheek namelijk helemaal of gedeeltelijk afbetaald, zodat degene die achterblijft, de woonlasten kan dragen. Om voor uitkering van de overlijdensrisicoverzekering in aanmerking te komen, moet je het overlijden dus ook melden bij de hypotheekverstrekker.

Schakel indien nodig een notaris in

Na een overlijden moet ook onafhankelijk worden vastgesteld hoe omgegaan wordt met de verdeling van de erfenis. Is er een testament, dan staat daarin wie recht heeft op (een deel van) de erfenis. Maar ook als er geen testament is, schakelen mensen vaak een notaris is. Bijvoorbeeld om het huis op een andere naam te laten zetten en wanneer je als erfgenaam toegang wil krijgen tot een geblokkeerde rekening. Voor dat laatste is namelijk een verklaring van erfrecht nodig. Ontdek hier waar je een notaris voor kunt inschakelen na het overlijden van een dierbare. 

Een uitvaart regelen

Bij het regelen van een uitvaart zijn er in een emotionele tijd veel keuzes te maken. Om je te helpen met het regelen van een uitvaart hebben wij een handig overzicht gemaakt van aandachts- en actiepunten. Zo weet je wat er op je af komt rondom het overlijden van een dierbare. Bekijk het stappenplan.