• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Overlijdens­­risico­­verzekering (ORV)

Financiële zekerheid voor je dierbaren

Een overlijdens­risico­verzekering (ORV) beschermt je dierbaren tegen geldzorgen na overlijden door een bedrag uit te keren. Dit bedrag bepaal je zelf. Hiermee kan je gezin bijvoorbeeld de huur of hypotheek blijven betalen. Je kinderen kunnen gaan studeren of je gezin kan samen op vakantie blijven gaan. Met het bedrag uit het DELA LeefdoorPlan, onze overlijdens­risico­verzekering, kan het leven doorgaan. 

Bereken je premie in 1 minuut

 • Al vanaf een paar euro per maand goed verzekerd
 • Ook te koppelen aan je hypotheek
 • Uitkering tot € 1.000.000
 • Korting voor niet-rokers

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ook wel ORV of nabestaandenverzekering genoemd) is een tijdelijke verzekering. Je bepaalt zelf de begin- en einddatum van de verzekering. Je sluit de verzekering af voor een periode tussen de 10 en 50 jaar. Met een overlijdensrisicoverzekering zorg je ervoor dat er een geldbedrag vrijkomt als de verzekerde overlijdt voordat de verzekering is afgelopen. Je bepaalt zelf naar wie dit geldbedrag dan gaat. Deze persoon noemen we op de polis de begunstigde. Dit kunnen ook meerdere personen zijn. Je nabestaanden kunnen de begunstigden zijn, zoals je partner en eventuele kinderen. Maar de begunstigde kan ook een zakelijke partner zijn, zoals een compagnon of een bank.

Je kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor een verzekerde met de leeftijd tussen 18 en 65 jaar. De einddatum van de verzekering is uiterlijk één dag voordat de verzekerde 75 jaar wordt.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af voor je dierbaren. Zij hebben zo meer financiële zekerheid na een overlijden. Je kunt een overlijdensrisicoverzekering voor verschillende doelen gebruiken:

 • Je nabestaanden kunnen er de kosten voor bijvoorbeeld energie of huur mee betalen.
 • Het geld kan gebruikt worden om je kinderen goed achter te laten. Bijvoorbeeld voor de opvang of voor hun studie. Het geld kan ook gebruikt worden voor eventuele alimentatiekosten. 
 • Je nabestaanden kunnen de uitkering gebruiken om de eventuele erfbelasting te betalen.
 • Je kunt de verzekering koppelen aan je hypotheek (verpanden). Met de uitkering wordt (een deel van) de hypotheek afgelost. Zo kan degene die achterblijft in het huis blijven wonen.
 • Heb je samen met iemand een bedrijf? Dan kun je als zakenpartner doorgaan met het bedrijf.
 

 

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Voor je overlijdensrisicoverzekering betaal je premie. Hoe hoog die is, hangt af van onder andere de leeftijd en de gezondheid van de verzekerde. Ook betaal je poliskosten en distributiekosten. Download ons kostenoverzicht om alle distributiekosten duidelijk bij elkaar te zien. 

Zelf online je overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Je overlijdensrisicoverzekering kun je zelf online afsluiten. Wij geven je daarbij geen advies. Dat betekent dat je zelf beoordeelt of de verzekering bij jou past. En wat de gevolgen zijn voor je financiële situatie.

Wil je weten welke overlijdensrisicoverzekering van DELA het beste bij jou past? Zet dan eerst jouw persoonlijke wensen op een rij. Daarna kijk je op onze website welke verschillende mogelijkheden je hebt met het verzekerd bedrag, de vorm van de verzekering en hoe lang je verzekerd wilt zijn. Sluit daarna online de DELA-overlijdensrisicoverzekering af die het beste past bij jouw persoonlijke en financiële situatie.

Wil je na het lezen van de informatie op onze website advies? Neem dan contact op met een onafhankelijk financieel adviseur. Deze kies je zelf. Voor het advies betaal je advieskosten aan de adviseur.

In 5 stappen een overlijdensrisicoverzekering

 • stel je verzekering samen
 • vul je gegevens in
 • beantwoord de gezondheidsvragen (voorlopige dekking gaat in)
 • medische acceptatie
 • je bent verzekerd (volledige dekking)
Overlijdensrisicoverzekering aanvragen

'Ik heb het proces als gemakkelijk en snel ervaren. Daarnaast vind ik het prettig dat afsluitkosten verspreid worden over een langere periode. Daarin is DELA volgens mij uniek t.o.v. andere partijen.'

- Natasha

De keuzes die je moet maken

Onze overlijdensrisicoverzekering stel je zelf samen. Zo past de verzekering altijd goed bij jouw situatie. Je kiest wie je wilt verzekeren, hoe hoog het bedrag is dat je nodig hebt en hoe lang je verzekerd wilt zijn. Ook kies je zelf de verzekeringsvorm. Hierbij bepaal je of het uit te keren bedrag bijvoorbeeld altijd even hoog is of juist steeds lager wordt in de loop van de tijd.

Gezondheidsverklaring of medische keuring

Na je aanvraag sturen wij iedere verzekerde een e-mail met een link naar een beveiligde website. Daarop staat een korte vragenlijst over je gezondheid. Vul deze binnen 14 dagen in, anders vervalt je aanvraag. Na het invullen gaat de voorlopige dekking meteen in. Is de verzekerde 50 jaar of ouder en is het aangevraagd verzekerd bedrag hoger dan € 360.000? Dan is er ook een medische keuring nodig. Is de verzekerde jonger dan 50 jaar? Dan geldt een medische keuring vanaf een aangevraagd verzekerd bedrag van € 500.001. 
Pas als we de verzekerde geaccepteerd hebben, is deze persoon volledig verzekerd.

Lees meer over medische acceptatie

Koppelen aan je hypotheek

Je overlijdensrisicoverzekering kun je koppelen aan je hypotheek. Dat heet verpanden. Bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering, keren we het bedrag van je verzekering uit aan je hypotheekverstrekker. De overlijdensrisicoverzekering kun je tijdens het afsluiten eenvoudig online koppelen aan je hypotheek.

Lees meer over overlijdensrisicoverzekering voor hypotheek 

Erfbelasting over de uitkering

Soms moet de ontvanger van de uitkering (de begunstigde) erfbelasting betalen. Maar dit hoeft niet altijd. Ben je niet in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan kun je voorkomen dat de begunstigde erfbelasting hoeft te betalen.

Lees meer over hoe het zit met erfbelasting

Korting voor niet-rokers

Als de verzekerde niet rookt, betaal je een lagere premie omdat we een speciaal niet-rokentarief hebben. Deze lagere premie geldt als de verzekerde nu niet rookt en minimaal 24 maanden direct hiervoor ook niet heeft gerookt. Nicotinepleisters, nicotinekauwgom en elektronische sigaretten (vapes) worden ook gezien als roken. Begint de verzekerde (opnieuw) met roken? Geef dit dan aan ons door, vanaf dat moment betaal je het rokentarief. Download hier het formulier.

Wat is wel verzekerd?
Wat is niet verzekerd?

 • Eenmalige uitkering als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Je kiest een bedrag tussen de € 10.000 en € 1.000.000.
 • Bij ongeneeslijke ziekte kun je een deel van het verzekerd bedrag laten uitkeren voor de einddatum van de verzekering.
 • We keren ook uit als de verzekerde kort na de aanvraag overlijdt door een ongeval en de verzekering nog niet is ingegaan. Dat noemen we een voorlopige dekking.

Bekijk de algemene voorwaarden

Alle informatie overzichtelijk bij elkaar?

Bekijk de brochure van de overlijdensrisicoverzekering

 • Als de verzekerde nog in leven is op de einddatum van de verzekering. De verzekering stopt dan.
 • We keren minder of niet uit als je niet eerlijk bent over je gezondheid. Dit geldt ook al tijdens de aanvraag van de overlijdensrisicoverzekering. 
 • Als een verzekerde in dienst van een ander land dan Nederland overlijdt door oorlogshandelingen.
 • Bij zelfdoding binnen 2 jaar na het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering.
 • Als degene die de uitkering krijgt (de begunstigde) schuldig is aan het overlijden van de verzekerde. Dit geldt niet bij euthanasie.
 • Als de verzekerde overlijdt door atoomkernreacties. 

Bekijk de algemene voorwaarden

Alle informatie overzichtelijk bij elkaar?

Bekijk de brochure van de overlijdensrisicoverzekering

 

Veelgestelde vragen

Kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op meerdere levens?

Het DELA LeefdoorPlan kan zowel op één als op twee levens worden afgesloten. Bij een 'twee leven' dekking wordt uitgekeerd na het overlijden van de eerst stervende verzekerde. Daarna stopt de verzekering. Het verschil met twee dekkingen op één leven is dat er na het overlijden van de eerst stervende verzekerde één dekking stopt en de andere gewoon blijft doorlopen.

Een verzekering op twee levens

 • Bij een verzekering op twee levens mag het leeftijdsverschil tussen de verzekerden maximaal 20 jaar zijn. Daarboven kunnen verzekerden alleen twee losse dekkingen op één leven sluiten.
 • Een verzekering op twee levens wordt meestal gekozen in combinatie met een hypotheek gebaseerd op twee inkomens. Een dekking op twee levens is voordeliger dan twee dekkingen op één leven. Daarbij geldt hoe ouder de verzekerden, hoe groter dit verschil is.
Wat gebeurt er als ik de premie niet meer betaal?
 • Voor polissen afgesloten vóór 1-6-2022 (Algemene voorwaarden 3.0)
  Heeft u uw premie niet op tijd betaald? Dan krijgt u binnen vier weken na de premievervaldatum een brief van ons. We vragen u dan om de premie alsnog binnen twee weken te betalen. Heeft u zes weken na de premievervaldatum de premie nog niet betaald? Dan onderbreken we de dekking (opschorting). Er is dan geen recht op een uitkering bij een overlijden.

  U kunt binnen zes maanden na de eerste niet betaalde premie de verzekering weer in te laten gaan. Dat kan alleen als u de achterstallige premies plus rente en kosten betaald heeft. Heeft u zes maanden na de eerste niet betaalde premie uw premie plus rente en kosten nog niet betaald? Dan stoppen we de verzekering (royement). Na een royement is het niet meer mogelijk om de verzekering te herstellen.
 • Voor polissen vanaf 1-6-2022 (Algemene voorwaarden 3.1)
  Heeft u uw premie niet op tijd betaald? Dan krijgt u een herinnering per brief van ons. We vragen u dan om de premie alsnog binnen een maand te betalen.
  Heeft u een maand na de herinnering de premie en de rente en kosten nog niet betaald? Dan beëindigen we de verzekering. Als de verzekerde dan komt te overlijden, keren wij geen geld uit. Na een royement is het niet meer mogelijk om de verzekering te herstellen.
Kan ik mijn verzekerd bedrag verhogen zonder gezondheidsvragen? En hoe regel ik dat dan?

Heeft u een DELA LeefdoorPlan met gelijkblijvende dekking? Dan mag u het verzekerd bedrag één keer in de drie jaar verhogen. U hoeft dan geen gezondheidsvragen te beantwoorden. Dit noemen we het optierecht. Dit zijn de regels van het optierecht:

 • De verhoging mag niet minder dan 1% en niet meer dan 10% van het verzekerd bedrag zijn.
 • De verhoging gaat in op de dag waarop u de premie betaald moet hebben. Deze premievervaldag staat op uw polis.
 • De einddatum van uw verzekering is pas over 10 jaar of langer. 
 • Het optierecht vervalt als u dit twee keer na elkaar niet gebruikt. En als de oudste verzekerde 65 jaar of ouder is.
Heeft u een lineair of annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering? Dan geldt het optierecht niet.
Stuur een e-mail naar leefdoorplan@dela.org als u uw verzekerd bedrag wilt verhogen met optierecht. Of neem contact op met onze klantenservice via 040 260 16 36. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur.
 
Kan ik mijn verzekerd bedrag verlagen? En hoe regel ik dat dan?

U kunt uw verzekerd bedrag verlagen. Hiervoor geldt wel een aantal regels:

 • Het verzekerd bedrag moet minimaal € 10.000 zijn na de verlaging.
 • De einddatum van uw verzekering is pas over 10 jaar of langer. 
Stuur een e-mail naar leefdoorplan@dela.org als u uw verzekerd bedrag wilt verlagen. Of neem contact op met onze klantenservice via 040 260 16 36. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur.
 
Kan ik mijn verzekerd bedrag verhogen? En hoe regel ik dat dan?

U kunt uw verzekerd bedrag verhogen. Hiervoor geldt wel een aantal regels:

 • U moet het verzekerd bedrag met minimaal € 10.000 verhogen.
 • De einddatum van uw verzekering is pas over 10 jaar of langer.
 • U moet opnieuw gezondheidsvragen beantwoorden waarmee onze medisch adviseurs bepalen of we de verhoging kunnen accepteren. 

Stuur een e-mail naar leefdoorplan@dela.org als u uw verzekerd bedrag wilt verhogen. Of neem contact op met onze klantenservice via 040 260 16 36. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur.

 

 

Verzekeringskaart en vergelijkingskaart

Met de verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars zie je in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering. Zo kun je simpel de verzekeringen van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken.

Bekijk de verzekeringskaart

Wij vinden het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van onze dienstverlening en de kosten daarvan. De distributiekosten voor online afsluiten zijn € 19,20. In de vergelijkingskaart lees je wat je van ons kunt verwachten.

Bekijk de vergelijkingskaart

 

Hulp nodig? Stel je vraag aan onze klantenservice

De extra voordelen van coöperatie DELA

Bij DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar. Mocht er onverwachts iets gebeuren, dan helpen we elkaar zo goed mogelijk verder. Dit doen we door zekerheid te bieden met onze overlijdensrisicoverzekering. Maar daarnaast bieden we onze leden nog extra voordelen, zoals:

 • Unieke hulp voor je nabestaanden in de periode na een overlijden
 • Advies bij vragen over voogdij, schenken, erven en testament

Zo kun je als lid van onze coöperatie zaken goed voor jezelf regelen en meer betekenen voor je dierbaren. Meer voordelen van ons lidmaatschap

Voordelen coöperatie DELA

Vragen over erven of schenken? Of over het regelen van de voogdij of een testament? Bel of mail kosteloos met onze DELA VoorelkaarDesk. Wij helpen je verder en begeleiden je naar een specialist. Ook kunnen je dierbaren op ons rekenen na een overlijden. Onze nabestaandenzorg geeft hierbij hulp en tips om de draad van het leven weer op te kunnen pakken.

Overlijdensrisicoverzekering bij DELA

 • Meer dan 80 jaar ervaring met levensverzekeringen
 • Ruim 3 miljoen mensen kozen al voor ons
Bereken je premie

Chat met onze medewerkers