DELA Vastgoed sterk in winkels

Sinds 1937

Coöperatie DELA belegt sinds 1937 in vastgoed. Deze waardevaste belegging past goed bij de verzekeringsverplichtingen van DELA. DELA Vastgoed beheert, koopt en verkoopt de beleggingen in vastgoed voor de coöperatie. Een belangrijk deel van de beleggingen bestaat uit individuele winkelpanden en winkelcentra.

Missie

We realiseren voor onze opdrachtgevers en klanten een hoger (dan marktconform) rendement op het door ons beheerde vermogen in vastgoed. Wij doen dit op een beheerste, duurzame en transparante wijze.

  • DELA Vastgoed richt zich op kwalitatief hoogwaardig winkelvastgoed op locaties die ertoe doen.
  • Wij creëren waarde door een actief aan- en verkoopbeleid vanuit een lange termijn visie.
  • Wij bestaan bij de gratie van onze huurders en het langjarige vertrouwen dat wij opgebouwd hebben op basis van de belofte die we ingevuld hebben.
  • Wij bieden passende huisvesting en met de opbrengsten daarvan realiseren wij een gewenst rendement voor onze aandeelhouder, coöperatie DELA.
  • Wij doen dit op een transparante, integere en ondernemende wijze.
  • Wij willen ons onderscheiden als toonaangevende assetmanager en daardoor een leidende positie innemen in de winkelvastgoedmarkt.

Visie

DELA Vastgoed is een toonaangevende assetmanager met een leidende positie in de winkelmarkt en staat voor ultiem fun- en foodshoppen op locaties die ertoe doen.