Beheerst beleggen

Sinds 1937

Coöperatie DELA belegt sinds 1937 in vastgoed. Deze waardevaste belegging past goed bij de verzekeringsverplichtingen van DELA. DELA Vastgoed beheert, koopt en verkoopt de beleggingen in vastgoed voor de coöperatie. Een belangrijk deel van de beleggingen bestaat uit individuele winkelpanden en winkelcentra. De huidige markt biedt DELA Vastgoed ook mogelijkheden om haar woningportefeuille verder uit te breiden.

Missie

We realiseren voor onze opdrachtgevers en klanten een hoger (dan marktconform) rendement op het door ons beheerde vermogen in vastgoed. Wij doen dit op een beheerste, duurzame en transparante wijze.

  • beheerst omdat we het rendement optimaliseren bij een beheerst risico(niveau)
  • duurzaam omdat we op maatschappelijk verantwoorde wijze zorgen voor waardeontwikkeling van de vastgoed objecten door goed eigenaarschap en een visie op de lange termijn
  • transparant omdat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

 

 

▲ Naar boven