• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Corporate affairs

Als coöperatie vervullen wij met onze verzekeringen en onze dienstverlening in uitvaartzorg en nabestaandenzorg een maatschappelijke taak. Daarbij zien wij het ook als onze opdracht om onze omgeving bewust te maken van het belang van solidariteit, het verbinden van generaties en het koesteren en doorgeven van herinneringen en levensverhalen. Het uitspreken van begrip, waardering en liefde voor elkaar vormt het cement van saamhorigheid en verbondenheid. Bij coöperatie DELA geloven we namelijk vooral dat we er zijn voor elkaar.

Om deze reden zoekt coöperatie DELA ook verbinding met andere instituten in en rondom ons domein. Denk hierbij aan (branche)organisaties in de postmortale zorg, de verpleeghuiszorg, de palliatieve zorg, het notariaat, levensverzekeraars, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en politieke en bestuurlijke organisaties in onze samenleving. En we staan open voor toenadering door hen.

Kwaliteitsborging en consumentenbescherming

Afgelopen periode heeft coöperatie DELA zich ingespannen voor meer bewustwording voor kwaliteitsborging en consumentbescherming in de uitvaartbranche. Dit heeft geleid tot de ‘beginselen’. Lees ook het eindrapport inventarisatie naar draagvlak voor ‘de beginselen’ in de uitvaartbrancheHet vervolg hierop is het pleidooi voor betere regulering rondom postmortale zorg: Geef het menselijk lichaam rechten tussen overlijden en uitvaart.

Met #zesvergetendagen vraagt coöperatie DELA aandacht voor het feit dat het menselijk lichaam in de dagen tussen het moment van overlijden en de feitelijke begrafenis of crematie feitelijk en juridisch onbeschermd is. Om dat te verbeteren, heeft DELA het pleidooi samen met negen branche- en beroepsorganisaties vertaald naar zeven punten die de Wet op de Lijkbezorging beter maken. Het is de inzet van de uitvaartbranche richting het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die de herziening van de Wet op de Lijkbezorging voorbereidt. Coöperatie DELA heeft vooruitlopend op deze herziening besloten om normen voor kwaliteitsborging in postmortale zorg op te nemen in haar bedrijfsvoering. Deze normen zijn een initiatief van de Branchevereniging voor Postmortale Zorg en DELA steunt dit initiatief. Deze normen worden gecontroleerd door onze interne auditors en ze vormen de basis voor het curriculum van de op te richten DELA Academy.

Delen van informatie en inzichten

Tijdens de corona pandemie heeft coöperatie DELA veiligheidsregio’s, ministeries en politiek geïnformeerd middels twaalf opvolgende informatiebrieven. Bij eventuele volgende gezondheidscrises zal coöperatie DELA haar feiten, cijfers en conclusies met betrekking tot mortaliteit delen met bevoegde instanties opdat eventuele maatregelen kunnen worden voorbereid en getroffen. 

(Branche)organisaties die ons willen benaderen kunnen contact opnemen met Martin Kersbergen via mkersbergen@dela.org of telefonisch: 06 51313325

Chat met onze medewerkers